Bibliografie pentru iconografie si restaurare

Peste 1000 de Cărți, tratate, Reviste, Surse ȘI erminii de specialitate DIN iconografiei ȘI al Domeniul restaurării operelor de artă.

Carti, tratate, Monografii

 1. *** Studii Teologice, Revista de Teologie Facultatii Română DIN Patriarhia, Seria a II-a, LVI Anul, Nr. 3-4, Iulie-Decembrie, București, 2004.
 2. *** ” Biserica Ortodoxă Română” 1890-1891, Institutul de Arte Grafice, Carol Göbl, București, 1904.
 3. * * * Istoria artelor plastice în România , vol. I, Editura Meridiane, București, 1968.
 4. * * * Istoria artelor plastice în România , vol. II, Editura Meridiane, București, 1970
 5. ADELINE jules, Lexique des Termes de artă, Ed. A.Quantin, Paris, 1953.
 6. ALEXANDRESCU A., Izvoare ale iconografiei în scrierile Parintilor Dionisie Areopagitul, Maxim Marturisitorul si Gherman Patriarhul, crestinortodox.ro.
 7. ALINCĂI Cornel, Introducere în Gramatica limbajului vizual, Editura Polirom, 2010.
 8. ALPATOV Mihail, Istoria artei , vol I, Editura Meridiane, București, 1962.
 9. ANDRONICOFF, C. , Le Sens des Fetes, Editorial Cerf, 1970.
 10. ANTONELLA FUGA, Tehnici et des materiaux artelor, Ed.Hazan, Paris, 2005.
 11. APOSTOL, Constantin, Oficializarea picturală Bizantina stilului version iconografia creștină , Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2009.
 12. ARGAN Giulio Carlo, De la Bramante la Canova CHAPTER Borromini ȘI Bernini, Editura Meridiane, Colecția Biblioteca de artă, 1974
 13. ARGAN Giulio Carlo, Arta Modernă , vol. I, Editura Meridiane, Colecția Biblioteca de artă, București, 1982.
 14. BAGGLEY John, PORTI spre veșnicie, icoanele ȘI cerule semnificația duhovnicească , Editura Sophia, București, 2004.
 15. BALTRUSAITIS Jurgis, Editura Meridiane, București, 1989, traducere de Constanța Tănăsescu.
 16. BARBU Daniel, Pictura murală din Țara Românească in sec. al XIV-lea , Editura Meridiane, București, 1986
 17. BARBU Violeta, Miniatura Brancoveneasca , Editura Meridiane, București, 2000.
 18. Bartos MJ, pictură version Compoziția, Polirom, Iași, 2009.
 19. Béguin, sylvie, Enciclopediei picturii italiene, Ed. Meridiane, București, 1974;
 20. BERCIU D., Istoria Artelor, vol.I, Orientul, Arta preelenică, Arta elenică, Arta Elenistică , Imprimeria CFR, București, 1996.
 21. BERNARD Edina, Arta Modernă. 1905-1945 , Editura Meridiane -Larousse 2000.
 22. Baștovoi, Savatie, Idol Sau ICOANA: Elemente de Teoria Icoanei , Timișoara, Ed. Marineasa, 2000.
 23. Boghiu Sofian, Chipul Mântuitorului version iconografie , cu volum tipărit Prea Fericitului Părinte binecuvântarea Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Ed. Bizantină, 2001.
 24. BOGDAN Radu, Taranul român ca rurală ȘI peisajul o expresie la Grigorescu specificului Național, în Arta, nr. 4/1987.
 25. BUNGE, Gabriel, Icoana Sfintei Treimi a Cuviosului Andrei Rubliov Sau Paraclet Celălalt, de cuvânt însoțitor Academicianul Serghei Averințev, Sibiu, Ed. Deisis, 1996.
 26. BOTEZ Crainic, Adriana, Arta formei , Editura Orator, București, 1993.
 27. BRANDI Cesare, Teoria restaurării , Editura Meridiane, București, 1996.
 28. Ene Braniste Conf. Liturgică cu noțiuni de generală artă bisericească, arhitectură ȘI pictură creștină, București 1993.
 29. Bréhier L., „La Renovarea Artistique, Melanges Diehl, II,
 30. BROWN P. Michelle, Ghid de artă creștină, Ed. Casa Cartii, Oradea, 2009.
 31. Casazza Ornella, Il Restauro pittorico , Nardini Editore, Florenta, 2003.
 32. CASSOU, Jean, Panorama PLASTICE artelor contemporane , traducere de Radu Varia, București, Ed. Meridiane, 1971.
 1. Cavarnos Constantin, Ghid de iconografie bizantină , Editura Sophia, București, 2005.
 2. Carstoiu Protos Dr. Justinian Lector, Desăvârșirea creștină Sf version epistolele. Apostol Pavel , Editura Mond Bucura, București, 1996.
 3. Cennino Cennini, Tratatul de pictură , Editura Meridiane, București, 1977.
 4. Cernovodeanu Paul, CONSTANTINIU Florin, Constantin Brâncoveanu , Culegere de texte fundamentale, Editura Academiei RSR, București, 1989.
 5. CHASTEL André, Artă și umanism la Florenta pe vremea lui Lorenzo Magnificul , voi. I Editura Meridiane, Colecția „Biblioteca de artă”, 1981.
 6. Chevalier Jean; GDURAND, Gilbert , Aventura imaginii- Imaginatia simbolică , traducere de Muguraș Constantinescu ȘI Anișoara Bobocea, București, Ed. Nemira, 1999.
 7. Chenu MD, Toma d’Aquino ȘI Teologia , traducere de Elena I. Burlacu, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998.
 8. CHIFĂR Pr. Dr. Nicolae, Istoria creștinismului, Volumul I, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2001.
 9. CHIRIAC Aurel, David Zugravul , Editura Fundației Culturale Române, 1996.
 10. CONSTANTIN Paul , Culoare, artă, ambient , Editura Meridiane, București, 1979.
 11. CONSTANTIN Paul, Mica enciclopedie de Arhitectură, Arte și decorative Aplicate , Editura Științifică, București, 1977
 12. CONSTANTINESCU Eugen-Marius. Buzău. Mică enciclopedie istorică . Muzeul Județean de Istorie Buzău, 2000.
 13. CONSTANTINESCU Radu, Dio nisie din Pietrari, miniaturist ȘI Caligraf , Editura Meridiane, București, 1982.
 14. COSMA Gheorghe, Pictura istorică românească , Editura Meridiane, București, 1986
 15. Dębicki Janek, FAVRE Jean Francois; GRUNEWALD Dietrich; PIMENTEL Antonio Filipe, Istoria artei. Pictură, sculptură, arhitectură , Editura Enciclopedia RAO, București, 1998.
 16. DELVOYE Charles, Arta Bizantină, I, II, Editura Meridiane, București, 1976.
 17. DEMETRESCU Camilian,
 18. DIACONESCU Mihail, Lainici: Capodoperă a artei românești ȘI EUROPENE , Editura Evanghelismos, București, 2010.
 19. DIONISIE Areopagitul, Numele divin . Teologia Mistica , traducere de Cicerone Iordachescu ȘI Theofil Simenschy, Editura Institutului European, Iași, 1993.
 20. DIONISIE Areopagitul, Ierarhia cereasca,
 21. DIONISIE Areopagitul, Ierarhia cereasca, Ierarhia bisericească , Institutul European, Iași, 1994
 22. DOBJANSCHI Ana, Maria GEORGESCU, Icoane Târgoviște DIN , Editura Daim, București, 1998.
 23. DOBJANSCHI Ana, SIMION Victor, Arta in epoca lui Vasile Lupu , Editura Meridiane, București, 1979.
 24. Domnitori ȘI Principi ai Țărilor Române, de Cronologie Radu ilustrată Lungu prezentată, Editura Paideia, București, 2010.
 25. Dragulin Pr. Prof. Dr. Ghe. I., Areopagitica , Editura Pacco, București, 1998, p. 123
 26. Dragulin Pr. Prof. Dr. Ghe. I., Iubite-Voi Doamne. Pagini de Publicistică religioasă , Grupul editorial ALL EDUCATIONAL, București, 1995.
 27. DRĂGUȚ Vasile, Dicționar enciclopedic de Artă medievală românească , Ediția a II – a, Editura Vremea, București, 2000.
 28. DRĂGUȚ Vasile , Arta Românească , Editura Meridiane, București, 1982.
 29. DRĂGUȚ Vasile, Dragoș Coman Frescelor de la Maestrul Arbore, Meridiane, București 1969
 30. DRĂGUȚ Vasile, VASILE Florea, DAN Grigorescu, Marin Mihalache, Pictura românească în imagini (1111 reproduceri), Ed. Meridiane, București 1970
 31. Drimba Ovidiu, Istoria Culturii și civilizației, I, II, III, Ed. Științifică, București, 1994.
 32. Sorin DUMITRESCU, Noi ȘI Icoana, Fundația Anastasia, București, 2010.
 33. DUMITRESCU Zamfir, Structuri geometrice structuri plastice, Editura Meridiane București,
 34. ECO Umberto, Artă și frumosul version estetica medievală , Editura Meridiane, București, 1999.
 35. EFREMOV Alexandru, Icoane românești , Editura Meridiane, București, 2003.
 36. ENNEADES Plotin, (V, VIII, 1), or. 5, Les Belles Letres, Paris, 1931
 37. ELSEN, Albert, Temele Artei , traducere de Crișan Toescu, București, Ed. Meridiane, 1983.
 38. EVDOCHIMOV Paul, Arta Icoanei, o Teologie a Frumusetii, Editura Meridiane, București, 1993.
 39. CREDINȚĂ Denys Turner, Motivul și existența lui Dumnezeu , Cambridge University Press, 2004
 40. FLOREA Vasile, Istoria artei românești , Editura Litera Internațional, București- Chișinău, 2007.
 41. Pavel Florenski, Iconostasul , Editura Anastasia, București, 1994.
 42. Pavel Florenski, Stâlpul ȘI Temelia Adevărului , Editura Polirom, Iași 1999
 43. Focillon Henri, Arta Occidentului , voi. I ( Evul mediu romanica ), Editura Meridiane, București, 1974.
 44. Focillon Henri, Arta Occidentului , voi. II (Evul Mediu gotic) Editura Meridiane, Colecția „Biblioteca de artă”, București, 1974.
 45. FOCILON Henri, Arta sculptorilor romanici, Editura Meridiane, București, 1989.
 46. FRIDE R. Carrassat Patricia; MARCADÉ Isabelle, Curente version pictură , Larousse-Aquila, 2001.
 47. FRIDE Carrassat Patricia, ISABELLE Marcadé, Mișcări artistice version pictură, Enciclopedia RAO, București, 2007.
 48. Ion Frunzetti, Arta românească XIX version Secolul, Meridiane, București, 1991.
 49. Gabar Andre, ” La reprezentarea de l’dans inteligibil l ‘arta Bizantina du Moyen Age ” Paris, 1948
 50. Gasset, Jose, Dezumanizarea artei , traducere, prefață de Sorin ȘI nota Mărculescu,. București, Ed. Humanitas, 2000
 51. GEORGESCU Maria, Introducere în Cultura Bizantină , Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2008.
 52. GHICA Wertheimer-, Gheorghe Tătărăscu ȘI Revoluția.
 53. GHIKA, N. – Budesti, EVOLUTIA în Muntenia arhitecturii Oltenia ȘI , a III-Partea a, VII-al veacul lea, Editura Datina Românească, Vălenii de Munte, 1933.
 54. Gheorghe Ghitescu, Anatomie artistică vol. I Construcția Corpului , Editura Polirom, București, 2010.
 55. Gheorghe Ghitescu, Anatomie artistică vol. II Formele Corpului version ȘI repaus Miscare, Editura Polirom, București, 2010.
 56. Gheorghe Ghitescu, Anatomie artistică vol. III Morfologia artistică. Expresia, Editura Polirom, București, 2011.
 57. GHIKA N. – Budesti, EVOLUTIA în Muntenia arhitecturii Oltenia ȘI , a III-Partea a, VII-al veacul lea, Editura Datina Românească, Vălenii de Munte, 1933
 58. GIOVANNA C. Scicolone, Il RESTAURO dei dipintei contemporanei, Dalle techniche di intervento tradizionali alle inovatoare metodologie , Nardi Editore, Firenze 2004.
 59. Golitzin Alexandru, Dionisie Areopagitul în lucrările lui Grigorie Palama , în „Sf Quarterly teologic Vladimir „, 46: 2 (2002).
 60. Gombrich, Ernst , Artă și iluzie , traducere de D. Mazilu, București, Ed. Meridiane, 1973.
 61. GRECU, V., Cărți de pictură bisericească bizantină (Cernăuțiul, 1936).
 62. GRIGORE Popescu-Muscel, MARIA Popescu-Dragomir, Catedrala Ortodoxă Română din Nürnberg Frescă și istorie , Editura GEDO, Cluj-Napoca 2009
 63. GRIGORESCU Dan, Istoria unei generatii pierdute: expresioniștii , Editura Eminescu, București, 1980.
 64. GRIGORESCU Dan, Trei de la 1848 pictori , Editura Meridiane, 1973
 65. GUY Marica, Viorica, Arta Gotica , Editura Meridiane, Col. „Curente ȘI Sinteze”, București, 1970.
 66. Harangozó Arpad, Arta de tradiție bizantină în România, Editura Noi Media Print, București 2009.
 67. HARELIN Rafail, Gusev Nicolai, Mihail Dunaev, Îndrumar Iconografic , ed. Sophia 2007.
 68. HAVEL Mark, Tehnica tabloului , Editura Meridiane, București, 1980.
 69. HAUSSIG, HW, Histoire de la civilizatia bizantina , trad.fr.H.Décarreaux (Paris , 1967).
 70. HOLLINGSWORTH, Arta în istoria umanității , RAO-Enciclopediei, București, 1997.
 71. Hierotheos – de Nafpaktos Mitropolit, Sfântul Grigorie Palama Aghioritul , trad. prof. Paul Bălan, Ed. Bunavestire, Bacău, 2000.
 72. HUIZINGA Johan, Amurgul Evului Mediu, Editura Univers, București, 1970.
 73. Ica Jr., Ioan I., Sfântul Grigorie Palama ȘI Mistica otodoxă, Angela Pagu, București, Ed. Humanitas, 2007.
 74. ILLINE Mihail A, Iskusstvomonkovscoi Rusi epohi Teofana Greca si Andrei Rubliovva
 75. Ioannes Damascenus: Contra imaginum calumniatores Oratio tres , în PG t.94; ed.criticăB.Kotter, Die Schriften des Johannes von Damaskos, t.III, PTS version, T.17 (Berlin-New York1975); trad.rom.D.Fecioru, Cele Trei tratate contra iconomahilor (București 1998)
 76. Ștefan IONESCU, Epoca Brancoveneasca , Editura Dacia, Cluj – Napoca, 1981.
 77. IORGA Nicolae, Istoria românilor Chipuri version ȘI Icoane , Editura Humanitas, București, 1992.
 78. IORGA Nicolae, Istoria Românilor , VI, TIPOGRAFIA Vălenii de Munte, 1938
 79. IORGA Nicolae, Scrieri despre artă, Antologie de Barbu ȘI PREFAȚĂ Theodorescu, Ed. Meridiane, București, 1968.
 80. IRIMIE Cornel DUMITRESCU Florentina, Andrei Paleolog, Arta Lemnului la români, Editura Meridiane, București, 1975.
 81. ISTUDOR Ioan, noțiuni de Chimia picturii, Ediția a III-a , Editura ACS, științific Colecția, București, 2001.
 82. KANDISKY Wassily, Spiritualul în artă , Editura Meridiane, București, 1994.
 83. Kondakov Nikodim, Icoane, Sirrocco Cartier, București, 2012, traducere de Adam George.
 84. Georgios Kordis, Ritmul version pictura bizantină , Editura Bizantină, București, 2008, traducere de Mihai Coman.
 85. KLIBANOV, I. Alexandre, Reformacionnîedviyeniav pervoi 16vekov polovine Roșii, Ed. Akademia Nauk, Moscova, 1960
 86. KNUT Nicolaus, Manuel de restaurări dex tableaux , Editura KöNEMANN, Koln, 1999.
 87. Krishan, Y. Buddha Imagine: Originea și dezvoltarea , Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi, 1996.
 88. Krug Grigorie, Cugetările despre iconograf Unui sensul ȘI menirea icoanelor , Traducatori: Carmen si Florin Caragiu, Adrian Tanasescu-Vlas; tipărită cu binecuvântarea Prea Sfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei ȘI Teleormanului, București, Ed. Sofia 2002.
 1. KULTERMANN, Udo, Istoria istoriei artei , traducere de Gheorghe Sechely, București, Ed. Meridiane, 1977
 2. Larchet , Jean-Claude, Traditia despre ortodoxă Viata de după moarte , Editura Sofia, București, 2006, apud Grigorie cel Mare, Dialoguri despre moarte, IV, 16.
 3. Larchet , Jean-Claude, Iconarul ȘI artistul , Editura Sophia, 2012.
 4. LAROUSSE Frantisi Claude, Istoria Vizuala a artei, Ed. Enciclopedia RAO, București, 2001
 5. Viktor Lazarev, Istoria picturii bizantine , Editura Meridiane, Colecția „Biblioteca de artă”, București, 1980.
 6. Viktor Lazarev, Originile Renașterii italiene. Protorenașterea, Editura Meridiane, București, 1983.
 7. Viktor Lazarev, Originile Renașterii italiene. Quattrocento-ul timpuriu, Editura Meridiane, București, 1985.
 8. LĂZĂRESCU Anca si Colectivul, Capodopere din Evul Mediu Românesc, Editura CNI Coresi, București, 2006.
 9. LĂZĂRESCU Liviu, Pictura version ulei , Editura Sigma Plus, Deva, 1996.
 10. Lemny Ștefan, sensibilitate și istorie in sec. XVIII Romānesc , Editura Meridiane, București, 1990.
 11. LEGRAND Gerard, Arta Renașterii, Editura Meridiane- Editura Larousse, București, 2000.
 12. Vladimir Lossky, dupa chipul ș i lui dumnezeu asemănarea , Editura Humanitas, București, 1998
 13. Vladimir Lossky – Teologia Mistica a Bisericii de Rasarit (Studiu introductiv Traducere din lb. ȘI franceză, Editura Anastasia, București, l993, Ediția a II-a revizuită ȘI îmbunătățită, Editura Bonifaciu, 1998).
 14. LOUTH Andrew, Dionisie Areopagitul. O introducere , în românește de Sebastian Moldovan, Ioan de Studiu introductiv Ică Jr., Editura Deisis, Sibiu, 1997.
 15. LOVERANCE Rowena, Bizanțul , Editura Aquila, Oradea, 2008.
 16. Vladimir Lossky, Călăuziri către Lumea Icoanei ,. Editura Sophia, București, 2003
 17. MARCONI Paolo, Dai piccolo al grande RESTAURO , Marsilio ed., (1988), 1989
 18. Matteini Mauro, alunițe Arcangelo, La CHIMICA del RESTAURO , Editura Nardini, Florenta, 1999.
 19. MAYER Franz Sales, Ornamentica , voi. I II SI, Editura Meridiane, București, 1988.
 20. Metes Ștefan, Zugravii Romāne Bisericilor , Anuarului Comisiunii Monumentelor Istorice. Pentru Transilvania Secția, Cluj, I (1926-1928).
 21. MESAROȘ Claudiu, Filosofii cerului. O Introducere în Gândirea Evului Mediu , Editura Universității de Vest, Timișoara, 2005
 22. MICHELIS Panagiotis, O abordare estetică a artei bizantine , Londra: Batsofrd, 1964
 23. MIHALCU Mihail, Valori Medievale românești , Editura Sport-Turism, București, 1984.
 24. MIHALCU Mihail, o nevăzută de Fața formei ȘI culorii, Ed. Tehnică, București, 1996.
 25. MOLDOVEANU Aurel, Conservarea Preventiva a bunurilor Culturale , București, 1999.
 26. MONAHIA Iuliania, Truda iconarului , Editura Sophia, București, 2001.
 27. Muzeul Național de Artă al României, Ghidul de Artă MEDIEVALA Galeriei Romanesca , București, 2002.
 28. NANU Adina, Gheorghe Tătărăscu
 29. NICOLESCU Corina, Icoane Vechi românești , Editura Meridiane, București, 1971.
 30. NICOLESCU Corina, a Costumul de curte version Romāne Țările, (sec XIV -. XVIII) , Muzeul de Artă al RSR, București, 1970.
 31. NICOLESCU Corina, Moștenirea bi artei zantine în România , , Editura Meridiane, București, 1971.
 32. NICOLESCU Corina, Muzeul de Arta al RSR: Secția de Artă Veche Românească , Editura Meridiane, București, 1965.
 33. Niscov Traian Ionescu, SOVEJA Maria, Acte de cancelarie Domnească, Miniaturi ȘI Ornamente , Editura Meridiane, 1974.
 34. NIKOLAI Gusev, Mihail Dunaev, Rafail Karelin, Îndrumar Iconografic , voi. I, Editura Sophia, București, 2007
 35. OLIVIU Boldura, PICTURA DIN Moldovei murală Nordul. Modificări, estetice ȘI restaurare, Editura Accent Print, București, 2007.
 36. OZOLIN, Nikolai, Iconografia o Ortodoxă Cincizecimii , de Vasile Manea traducerea, cu o prefață de Pr. dr. Ioan Bizau, Cluj – Napoca, Ed. Patmos, 2002.
 37. OPREA Florea, Biologie pentru conservarea ȘI restaurarea Patrimoniului cultural , Editura Maiko, București, 2006.
 38. OPRESCU Carmen, Arta feudală pe teritoriile românești , Editura Ars Docendi, București, 2007.
 39. OSENKRANZ, Karl , O ESTETICA un urâtului , traducere, Studiu introductiv de Victor nota ȘI Ernest Mașek, București, Ed. Meridiane, 1984.
 40. OPRIȘ Ioan, Monumente istorice din România (1850-1950), Vremea, 2001.
 41. OPRIȘ Ioan, Ocrotirea culturale Patrimoniului, Editura Meridiane, București, 1986.
 42. OPRIȘ Ioan, Transmuseographia, Editura Oscar Print, București, 2003.
 43. PALADE Mihaela, Iconoclasmul principal În Actualitate, de la „Moartea lui dumnezeu” la Moartea Icoanei, Editura Sofia, București, 2005.
 44. PALADE, Conf. Dr. Mihaela, Revista Studii Teologice , Nr. 3-4, iulie-decembrie 2004.
 45. Erwin Panofsky, Renaștere ȘI Renașteri în Arta Occidentului , Editura Meridiane, Colecția „Biblioteca de artă”
 46. Panofsky, Erwin, Ideea , Amelia Pavel traducere de, București, Ed. Univers, 1975.
 47. PAPACOSTEA Danielopolu, CORNELIA Demeny Lidia, Carte ȘI tipar version Societatea românească ȘI sud – est EUROPEANĂ (XIX secolele XVII) , Editura Eminescu, București, 1985.
 48. PĂCURARIU, Pr. Prof. Dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române , Editura Sofia București, 2000.
 49. Panoiu Andrei, Pictura votivă din Nordul Olteniei, Meridiane, București, 1968
 50. Panoiu Andrei, Mobilierul vechi românesc , Editura Meridiane, București, 1975.
 51. PETRESCU Paul, Mobilul celebrei decorative (la studiul ornamenticii Contribuții românești) , Editura Meridiane, București, 1971.
 52. PILLAT Cornelia, Pictura murală lui Matei version Basarab epoca , Editura Meridiane, București, 1980.
 53. PILLAT Cornelia, Variatiuni data pe teme în Arta Medievala Românească , Editura Vremea, 2003.
 54. POPA Corina, Plumbuita Manastirea, Editura Meridiane, București 1968.
 55. POPESCU Florentin, ctitorii Brâncovenești , Editura Sport – Turism, București, 1976.
 56. POPESCU, GR .; GRIGORIU, P., Matei Basarab și Vasile Lupu, Editura Enciclopedică Română, București, 1970.
 57. POPESCU, Pr. Prof. Ion, Dogmatica, Editura Universității din Pitești, Pitești, 2007.
 58. PORUMB Marius, Un veac de pictură românească DIN Transilvania XVII Secolul, Editura Meridiane, București, 2003.
 59. PRICOP, Pr. Dr. Mircea Cristian, Ortodoxie, Etnicitate, Identitate Europeană din , Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 2010.
 60. Quenot Michel, Icoana, fereastră spre absolut , Editura Enciclopedică, București, 1993.
 61. Quenot Michel – Înviere ȘI ICOANA (lb. franceză Traducere din prefață ȘI), Editura Christiana, București, 1999.
 62. Quenot Michel, Sfidările Icoanei, o VIZIUNE Altă Asupra lumii, Editura Sofia, București, 2004.
 63. RAGUIN VIRGINIA, Vitralii Medievale: ȘI protectori scopuri , Apud. Michelle P. Brown, Ghid de Artă Creștină , Editura Casa Cărții, Oradea, 2009
 64. Rewald, JOHN, Istoria Impresionismului , Editura Meridiane, Colecția Biblioteca de artă, București, 1974.
 65. ROUSSEEAU Daniel, Icoana, lumina Fetei poveste, Editura Sophia, București, 2004
 66. RUDOLF Arnheim, Forța centrului vizual , Ed. Meridiane, 1995.
 67. RUDOLF Arnheim, Artă și percepția Vizuala , Editura Meridiane, București, 1979.
 68. RUDOLF Arnheim, Forța centrului vizual , Editura Meridiane, București, 1995
 69. ROUSSEAU Daniel, Icoana, lumina Fetei poveste , traducerea din limba franceză de Măriuca Alexandrescu; prefață de Oliver Clement, București, Ed. Sofia, 2004.
 70. SCHEINDERS Sandra, Scriptura și spiritualitate , în voi. Spiritualitate creștină: Originile spre a XII – lea, CSM Press, London, 1989.
 71. Christoph Schönborn – Icoana lui Hristos (lb. germană Traducere din prefață ȘI), Editura Anastasia, București, 1996);
 72. Scortea Bogdan, Mandorla, luminosal Slavei dumnezeiești norul, articol version Lumina , 24 aprilie 2012.
 73. Egon Sendler, Icoana, nevăzutului chipul , Editura Sophia, București, 2005.
 74. SFANTUL Bonaventura Despre reducerea la Teologie Artelor
 75. SFÂNTUL Areopagitul Dionisie, Despre dumnezeieștile Numiri , cap. 7; in, Opere complete ȘI Școliile Maxim Mărturisitorul Sfântului , traducere, note de introducere ȘI Pr. Dumitru Staniloae, de Constanța Ediție îngrijită Costea, Editura Paideia, București, 1996.
 76. Sfantul Ioan Damaschin, Dogmatica , traducere, note de introducere ȘI Pr. Prof. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, București, 2004.
 77. SFÂNTUL Grigore De Nissa, Marele Catehetic Cuvânt, Editura Sophia, București, 1998.
 78. SFÂNTUL Maxim Mărturisitorul, Ambigua , Editura, Institutului Biblic de ȘI al Bisericii ORTODOXA misiune București Române, 1983.
 79. SFÂNTUL Maxim Mărturisitorul, Mistagogia, Editura Institutului Biblic al BOR, Buc. 2000
 80. Vasile Cel Mare, Omilii la Hexaimeron , col version. PSB, vol. 17, trad. Relatii cu publicul. D. Fecioru, EIBMBOR, București, 1986.
 81. Tereza Sinigalia, Repertoriul arhitecturii Țara Românească 1600 – 1680 , Editura Vremea, București, 2002.
 82. Socolova Maria Nicoleva, Truda iconarului, Editura Sofia, București, 2001, traducere din limba rusă de Evdochina Șavga.
 83. Spidlik Thomás, Spiritualitatea Rasaritului Crestin , Trad. Diac. II Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1997
 84. STĂNILOAE, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatica Ortodoxă, 2, Editura Apologeticum, București, 2006.
 85. STĂNILOAE, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Iisus Hristos lumina lumii ȘI îndumnezeitorul Omului, Editura Anastasia, București, 1993.
 86. Stendl Ion, Estetică, Suporturi, Materiale , Editura Semne, București, 2004.
 87. STOICESCU Nicolae, Matei Basarab, Editura Academiei Române, București, 1988.
 88. Victor Stoichiță Ieronim, Pontormo ȘI manierismul , Editura Meridiane, București, 1978.
 89. I. Victor Stoichiță, Scurtă istorie a umbrei , Editura Humanitas, București, 2000, Traducere din limba engleză de Răzolescu Delia.
 90. SUCIU Ioan Dimitrie, Monografia Mitropoliei Banatului , Ed. Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1977.
 91. SUTER Constantin, Istoria artelor plastice , Editura Didactică și Pedagogică, București, 1967
 92. ȘTEFĂNESCU, ID – ul, Arta feudală Romāne version Țările. Pictura murală de la ȘI Origini icoanele Pána version XIX Secolul , Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1981.
 93. ȘTEFĂNESCU, ID – ul, Iconografia bizantina Si a artei picturii feudale românești , Științifică, București, 1968.
 94. TARABUKIN M. Nikolai, Sensul Icoanei , Editura Sofia, București, 2008, postfață de Traducere ȘI Vladimir Bulat.
 95. TĂNĂSESCU RC POPESCU Panaite C., GHEORGHE M. Tătărăscu, Ed. Alcor, București.
 96. TĂNĂSOACĂ Nicolae Serban, Istoria Bizantului ,
 97. Tenace Michelina, Creștinismul Bizantina. Istorie, Teologie, monastice tradiții , traducere de Alexandru Cistelecan, Editura Cartier Istoric, București, 2005 anul.
 98. THEODORESCU Răzvan, Civilizația medievală ȘI românilor INTRE moderne, I II SI, Editura Meridiane, București, 1987.
 99. Istoria cambridge a literaturii creștine timpurii , Editat de Frances Young , Lewis Ayres , Andrew Louth, Cambridge University Press, 2008.
 100. THOMPSON Daniel, Practica picturii în tempera , Editura Sophia, București, 2004.
 101. THOMPSON Daniel, Materiale de pictură ȘI tehnici version Evul Mediu , Editura Sofia, București, 2006.
 102. TITZ Alexei, ” Nekotorîe zakonomernosti kompoziții Ikon „, Drevnerusskoe Iskusstvo, Akademia Nauk, Moscova, 1963.
 103. TITZ AA, Nekotorîe zakonomerinoscti kompoziții Ikon, pe Drevnerusskoe Iskusstvo, I, Ed. Akademia Nauk, Moscova, 1993
 104. TRUBEȚKOI E., Trois étude sur l’icone ,
 105. Ion Truica, Arta compoziției , Editura Polirom, București, 2011.
 106. Aria URMA, SPATIU ȘI Vizuala percepție , voi. I, Editura Artes, Iași, 2005.
 107. Leonid Uspenski, Teologia Icoanei , Editura Anastasia, București, 1994.
 108. Leonid Uspensky, Teologia Icoanei version Biserica Ortodoxă , Editura Apologeticum, 2006
 109. Leonid Uspensky, Boris Bobrinskoy, Bigam Stephan, Bizau Ioan, Ce este Icoana? , Reîntregirea, Alba Iulia, 2005.
 110. Leonid Uspensky; Vladimir Lossky, Călăuziri către Lumea Icoanei , Editura Sophia, București, 2003.
 111. VASILESCU Elena, Ene, ICOANA ș i iconari în România, CAȚ Bizanț, CAȚ occident , Trinitas, Iași 2009
 112. VASILIEV, A., Istoria Imperiului Bizantin , Ed. Polirom.
 113. VELESCU Oliver, Nicolae Polvcovnicu .Zugravul. Pe marginea unor documente inedite , „Studii și Cercetări de Istoria artei, (SCIA) 1/1968.
 114. VĂETIȘI Adela, Arta de tradiție Bizantină în România, Editura Noi, București, 2008.
 115. Vătășianu Virgil, Istoria artei EUROPENE , I, Epoca de muncă Medie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1967.
 116. Vătășianu Virgil, Istoria artei EUROPENE . Arta DIN Perioada Renașterii, II, Editura Meridiane, București, 1972.
 117. VOINEA Daniel, Omul Invatatura version Grigore de Nyssa Sfântului, Brăila, 2009
 118. VOINESCU Teodora, Radu Zugravul , Editura Meridiane, București,
 119. VOINESCU Teodora, Gheorghe Tătărăscu 1818-1894 , Ed. Academiei Române, 1940.
 120. Znosko Vladimir, Viața celui Sfinti Parintelui intru Teofil Nostru, Nebunul pentru Hristos , Editura Bunavestire, Bacău, 1999.

Reviste, Articole:

 1. ALEXANDRU BA, O palamită version iconografia influenta rusă (de A. Treimii Icoana Rubliev), în GB, XX (1961) , nr. 3-4.
 2. BALȘ Ștefan, Biserica Mănăstirii Argeș, MMS , în, XLIII (1967), nr. 7-8.
 3. BALȘ Ștefan, Restaurarea brâncovenesc de la Palatului Potlogi , în „Arhitectura”, III (1955), nr. 1.
 4. BALȘ Ștefan,   Mănăstirea Hurezu, cu Facute Descoperiri prilejul restaurării: metode, noi mijloace si materiale folosite, in „DMI STIINTIFICA Sesiunea” (1963).
 5. BARNEA Ion. Basilicae romano-bizantina descoperite în Dobrogea între 1948-1958, in „Dacia”, al II – lea (1958) [Recenzie: Niculescu Corina, în „Byzanlinoslavica”, XXI (1960), nr. 2].
 6. BARNEA Ion, Un manuscrit du XI Mustre bizantin siecle, version RESEE, I (1963), 3-4, [Recenzie: lonnscu I., În MO, XVII (1965), nr. 11-12].
 7. BĂDĂRĂU Dan, Fost-a DIN CONSTANTINOPOL Enache Arhitectul Trei Ierarhi din Bisericii Iași, in Scia, III (1956), nr. 1-2.
 8. BĂDĂRĂU Dan, O Panoramica un Iașilor Vedere la 1793 datorită pictorului, rus M. Ivanov, in „Monumente ȘI Muzee”, I (1958).
 9. Bidian A., Despre vechile icoane pe sticlă românești ȘI cerule Tematica, version BOR, LXXXV (1967), nr. 11-12.
 10. Bodogae Teodor, Considerațiuni istorice cauzei privind legăturile cu Manastirile Bisericii Române Muntele Athos DIN, in MB, XIII (1963), nr. 3-4.
 11. Bratulescu Victor, Zugravul Dobromir, version MO, XV (1963), nr. 5-6.
 12. Bratulescu Victor, Vechi icoane la Iași ȘI fresce, MMS , în, XXXIV (1958), nr. 9-10.
 13. Bratulescu Victor,  Zugravi din București; Biserica Sf. Ilie Rahova, în GB, XVII (1958), nr. 10.
 14. Bratulescu Victor, Documente, cu caracter istoric inscripții ȘI ZUGRAVI Tarani, în GB, XIX (1960), nr. 3-4.
 15. Bratulescu Victor, comuna Izvoarele în Banat picturii, in MB, XI (1961), nr. 5-6.
 16. Bratulescu Victor, Zugravul Constantinos, version MO, XIII (1961), nr. 10-12.
 17. Bratulescu Victor, Elemente de artă picturală ȘI sculpturală la Sinaia Biserica Mănăstirii, în GB, XXI (1962).
 18. Bratulescu Victor, Inscripții ȘI breslele de Icoane cauzei privind Altă INFORMATICĂ, în GB, XXIV (1965), nr. 5-6.
 19. Barbu Brezianu, Rudimente ale artistice la Învățământului „zugravii de subțire” din Moldova ȘI Țara Românească, in Scia, IX (1962), nr. 1.
 20. CÂNDEA Spiridon, Prezentarea sfintei Treimi în Arta creștină, în MA, VI (1961), nr 7-8.
 21. CHIHAIA Pavel, data cu Cateva version portretele votive Legatura DIN „Biserica lui Neagoe” din Curtea de Argeș, version MO, XIV (1962) , nr. 7-9, p. 449-472
 22. CIUREA A., Monumentele ȘI GRIJA pentru bisericesti cerule version conservarea RPR, în GB, XV (1956), nr. 1-2.
 1. COCORA Gabriel, Școala de ZUGRAVI de la Buzău , pe BOR, LXXXII (1964), nr.3-4.
 2. CONSTANTINESCU D., Zugravu ȘI catapeteasma DIN Dersca Bisericii [Contract DIN 1813], MMS , în, XLIV (1968), nr. 11-12, p. 713-714.
 3. Craciunas Irineu, Acțiunea de o reparație ȘI restaurare Monumentelor istorice bisericesti , MMS , în, XLI (1964), nr. 7-8.
 4. Craciunas Irineu, Bisericile cu pictură din Moldova exterioara (I), MMS , în, XLV (1969), nr. 7-9.
 5. Cristache Panait Ioana, Pārvu Zugravul, în GB, XXIV (1965), nr. 7-8.
 6. DRAGHICEANU Virgil, principal În cu Legatura de la Biserica Domneasca Argeș , (Despre de la vechile Argeș sapaturi), în MO, VII (1flf.r.), nr. 11-12.
 7. Dragulin GH., Preocupări de bizantinologie actuale, version MO, IX (1957), nr. 5-6.
 8. DRĂGUȚ Vasile, O pictură murală Laica DIN Sibiu la 1631, in Scia, IX (1962), nr. 2.
 9. DRĂGUȚ Vasile, Datarea picturilor Murale ctitorești DIN Biserica din Cepturoaia, in Scia, IX (1962), nr. 1.
 10. DRĂGUȚ Vasile, Pictura murală DIN Țara Românească Moldova si DIN ȘI vânzare cu raporturile de pictura Europei Sud-Est al secolului version XVI Cursul-lea, in IMC XXXIX (1970), nr. 4.
 11. EFREMOV AL., Aspecte ale picturii icoanelor pe lemn DIN Sudul Transilvaniei, în RM, IV (1967), nr. 3.
 12. EFREMOV Alexandru, Triptic de italo-cretană Școală DIN SECOLUL XVI, in „de COMUNICĂRI Sesiunea Științifice”, 1968.
 13. ELIAN Alexandru, Moldova ȘI Bizanțul al XV version Secolul-lea , in ,, Cultura Moldovenească „.
 14. GIURESCU Dinu C., Un al Maestru picturii românești al XVI version Secolul-lea , (Recenzie), IMC, XXXIX (1970), nr. 1.
 15. Hautcoeur Louis, Artistul vis Între realitate ȘI, in Scia, XIII (1966), nr. 2.
 16. IOAN Constantin, Pârvu Mutu, Meșter zugrav, MMS , în, XXXIV (1958), nr. 7-8.
 17. IOAN Constantin, Scene din Vechiul Testament, simboale ale euharistice jertfei version un pictura bisericească Romāne Țărilor, în GB XVII (1958), nr. 10.
 18. IONESCU Grigore, Restaurarea Monumentelor de Arhitectură în România în anii puterii populare , in ,, Studii DMI „(1964).
 19. ISTUDOR Ion, Un Fenomen de o denaturare culorilor version de la pictura murală Voroneț , în RM, al II – lea (1965), NR1.
 20. LĂZĂRESCU Emil, O ICOANA PUTIN DIN Secolul al cunoscută al XVI-lea ȘI pronaosului Problema Bisericii Mănăstirii Argeșului, in Scia, XIV (1967), nr. 2.
 21. LĂZĂRESCU Emil, Traditia ȘI în Artă Actualitatea , in Scia, XVII (1970), nr. 1.
 22. MANOLACHE Teodor, Icoanele Melkită, [de la Beirut Expoziția], În MO, XXI (1969), nr. 7-8.
 23. MARCU Grigore, Mileniul atonit, în MA, VIII (1963), nr. 7-8.
 24. MELICSON M., Nota decorației Brâncovenești Asupra, in „Arhitectura”, III (1955), nr.9.
 25. Metes Ștefan, Zugravii si pe icoanele hârtie (xilogravuri-Stampe) ȘI DIN Transilvania sticla , de BOR, LXXXII (1964), nr. 7-8.
 26. METZULESCU Stelian, Erminiile in Atra creștină medievală EUROPEANĂ, în GB, XXI (1962), nr. 3-4.
 27. MOISESCU GH I., Mănăstirea Sinaia , pe BOR, LXXII (1954), nr. 2-3.
 28. MOISESCU GH. I., Tricentenarul Mănăstirii Polovragi , de MO, VI (1954), nr. 11-12.
 29. MOISESCU GH. I., Mănăstirea Zamfira , de BOR, LXXII (1954), 2-3.
 30. Moisiu Alexandru, Arta bizantină, în MA, IX (1964), nr. 9-10.
 31. MOLIN Virgil, aspect Un DIN Complexului artei religioase românești (DIN Miniatura Litera initiala Tiparul de Moldovenească ȘI la Neamț), MMS , în, XXXVII (1961), nr. 5-6.
 32. MORARU Dinu I. ISTUDOR ȘI, Cercetări cu version Legatura reașezarea frescei ȘI extragerea, de sub forma de Pictura peliculei, in „DMI STIINTIFICA Sesiunea” (1963).
 33. Musicescu MA ȘI LAZARESCU, Colecția de artă veche, Romānească, în Ap, III (1956), nr. 5.
 34. Musicescu MA, Probleme ale portretului în Arta medievală românească, în Ap, X (1963), nr. 12.
 35. NĂSTASE Dumitru, Restaurarea Monumentelor de artă medievală din R. Română POPULARA , in Scia, VII (1960), nr. 1.
 36. NICOLESCU Corina, Lucrări de artă românească Muzeul de Icoane version de la Recklinhausen (RFG), în RM, VII (1970), nr. 1.
 37. NICOLESCU Corina, Conservarea ȘI de restaurarea operelor Arta in Trecut, IMC, XXXIX (1970), nr. 3.
 38. PĂCURAU Mircea, Biserica din Hunedoara [sec XVII], în MA, al II – lea (1957), nr. 11-12.
 39. Panoiu Andrei, Un premergător al picturii moderne românești. Matei Zugravul, in „de COMUNICĂRI Sesiunea a Științifice de artă muzeelor”, 1966.
 40. Panoiu Andrei, Matei Zugravul, onu premergător al picturii moderne românești, în RM, IV (1967), nr. 1.
 41. Panoiu Andrei, Portretul Votiv XIX DIN Secolul ȘI EVOLUTIA realismului, în Ap, XIII (1966), nr. 10.
 42. PILLAT Cornelia, Pictura din pridvorul, din București Bisericii Kretulescu,   in Scia, IV (1957), 3-4.
 43. POPESCU-Cilieni,   Vechi ZUGRAVI craioveni,  version   MO, VIII (1956), nr. 4-5.
 44. SCURTA O ISTORIE PLASTICE ÎN RPR artelor, I, (Arta Romānească version Feudală Epoca). Ed. Academiei, București, 1957 (Academia RPR, Institutul de Istoria Artei), sub-Volum lui G. Oprescu îngrijirea. Redactori: Teodora Voinescu, Corina Nicolescu, Ștefan Balș, Mihail Berza. [Recenzii: Antonie (ieromon.), MMS, în, XXXIII (1957), nr. 3-4, SI nr. 8-9; Sebastian Chilea, pe OM, IX (1957), nr. 7-8, p. 557-563; Radu Crețeanu] în „Monumente ȘI Muzee”, I, (1958).
 45. NI Simache, Trei de Pārvu Picturi Mutu necunoscute, în RM, V, (1968), nr. 6.
 46. Solcanu Nicușor, elementul Un laică în locale religioasă din Moldova pictura (sec. XV-XVIII), in Scia, XVI (1969), nr. 2.
 47. STĂNESCU Heinz, Mesteri Constructori, Pietrari ȘI ZUGRAVI DIN lui Ștefan cel Timpul Mare, in Scia, al II – lea (1955), nr. 1-2.
 48. STOICESCU Nicolae, Bibliografie Monumentele istorice DIN cauzei privind RPR, in Scia, IV (1957), nr. 1-2.
 49. Sesan M., Din istoricul iconografiei ORTODOXE Pána al XIV version-Secolul lea, MMS , în, XLI (1965), nr. 3-4.
 50. ȘTEFĂNESCU ID – ul, Averea unui artistică din Moldova ORTODOXE Bisericii (Icoanele), MMS , în, XXXIV (1958), nr. 5-6 (Recenzie: Nicoleacu C., în „Byzantinoslavica”, XX (1959), nr . 2).
 51. ȘTEFĂNESCU ID – ul, „Luminarea picturilor Murale, version BOR, LXXXI (1963), nr. 9-10.
 52. ȘTEFĂNESCU ID Pictura RENASTERII bizantina , în GB, XIX (1960), nr. 11-12.
 53. STEFANESCU ID – ul, Pictura murală bizantină. Monumentele celebre , [sec. VI-XIV], în GB, XIX (1960), nr. 9-10.
 54. ȘTEFĂNESCU ID – ul, Pictura „bizantină« în Țările Românești. Originalitatea decorurilor din Oltenia , în MO, XIV (1962), nr. 5-6.
 55. ȘTEFĂNESCU ID – ul, Pictura bisericească. (De noțiuni Tehnică: Mozaicul, Fresca, tempera ȘI pictura version ulei), în GB XX (1961), nr. 11-12.
 56. TRUBEȚCOI, Evghenii, 3 despre eseuri ICOANA , în românește de Boris Buzilă, București, Ed. Anastasia, 1965.
 57. Tigu VioreL, Traditie si în Banat Artă bisericească, in MB, XIX (1969), nr. 7-9.
 58. VELESCU Oliver, Un Contract de pictură DIN 1835, in „de COMUNICĂRI Sesiunea a muzeelor de Științifice Arta”, 1966.
 59. Viața și nevoințele Sfinti Părintele celui Între Grigorie Palama Nostru Thessalonicului Arhiepiscopul , În Viețile Stâlpii Ortodoxiei , publicat de Sfinții Apostoli și Mănăstirea Adormirii Skete, Buena Vista, Colorado, Statele Unite ale Americii, 1990, traducere de Constantin Făgețean, Editura Egumenița
 60. VINTILESCU Petre, Arhitectura religioasă bizantină, version BOR, LXXXIV (1966), nr. 5-6.
 61. VINTILESCU Petre, Tipul oriental al bazilicii, version BOR, LXXXIV (1966), nr. 3-4, p.331-335.
 62. VINTILESCU Petre, Elemente de Istoria artei creștine, version BOR, LXXXIV (1966), nr. 1-2, p.152-168
 63. VOINESCU Teodora, Modele Traditionale ȘI DIN Observatii realitate Munteneasca un version pictura al XVIII-veacului lea, de caietul al lui Radu modele Zugravu, in Scia, XIV (1967), nr. 1.
 64. VOINESCU Teodora, Pârvu Mutu portretist, din PA, 1966, nr. 12.
 65. VOINESCU Teodora Oprea PETRE ȘI, Mesteri feudală loca version pictura DIN Craiova Regiunea , in Scia, I (1954), nr. 1-2, p. 217-218. [Recenzie: TNM, pe OM, VII (1955), nr. 11-12.
 66. VOINESCU Teodora, Zugravu Pârvul Mutul ȘI SA Școala, in Scia, al II – lea (1955), nr. 3-4, [Recenzie: IC, MMS , în, XXXIV (1958), nr. 7-8. VOINESCU TEODORA, Zugravi al XVIII – DIN-veacul tapi la Biserica Sfintii Imparati din Târgoviște, in Scia, VIII (1961), nr. 2 , p. 473-474.
 67. VOINESCU Teodora, Școala de la Hurezi de pictură, in „Omagiu G. Oprescu”, p. 573-587, 8 fig.
 68. ULEA Sorin Autorii de Pictura de ansamblului la Dragomirna, in Scia, VIII (1961), nr. 1.
 69. URSU GH., Aspecte religioase version-Slavo Medievale Relațiile bizantina, version MO, XVI (1964), nr. 1-2.

Dicționare, Enciclopedii

 1. *** Dicționar de artă . Forme, tehnici, stiluri artistice , Editura Meridiane, București, 1995.
 2. *** Dicționar enciclopedic de artă medievală românească , Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976.
 3. *** Dicționar Enciclopedic al Rasaritului Creștin , trad. din limba italiană de Adrian Popescu, Vasile Rus detalii, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2005
 4. Béguin Andrè, tehnica Dictionnaire de la peinture , Paris, 1984.
 5. CONSTANTIN Prut, Dicționar de artă modernă, Editura Albatros, București, 1982
 6. DRĂGUȚVasile, Dic TION ar  enciclopedic  de  artă  Medi evală  Romānească, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1976
 7. LĂZĂRESCU Liviu, Dicționar de artă, vol.II, Editura Meridiane, București, 1995, 1998.
 8. ROBERT S. Ellwood, GRIGORIE D. Alles Edition, Enciclopedia Religiilor Lumii revizuit , Biblioteca Congresului de date Catalogare-in-Publication , 2007.
 9. ȘUȘALĂ Ion, Dicționar de artă  , Ed. Sigma, București, 1993
 10. ȘUȘALĂ Ion; BĂRBULESCU Ovidiu ,  dict iona  de   -artă Termeni  de  atelier , Ed. Sigma, București.

Teologice Publicații

1.Braniște Ene, pr.prof. dr. Liturgica cu noțiuni de generală artă bisericească, arhitectură ȘI pictură , Ed. De Jos Episcopiei Dunării, Galați, 2002.

2, Braniște, pr.prof. dr. Ene, Iconografia creștină de cca disciplină studiu ȘI Cercetare , în „Studii Teologice”, XV (1962), nr. 5-6.

3.Braniște, pr.prof. dr. Ene Teologia icoanelor , pe revista, Studii Teologice „, IV (1952), nr. 3-4.

4.Braniște, pr.prof. dr. Ene, Programul Iconografic al Bisericilor ORTODOXA. Îndrumător pentru zugravii de biserici , București, 1975, 51 p. (Extras din „BOR”, XCII (1974), nr. 5-6.

5.Bulgakov, pr. Serghei, Icoana ȘI cinstirea sfintelor icoane , Ed. Anastasia, București, 2000

6.Cristea, Miron, al Bisericii ORTODOXA Patriarh Romāne   Iconografia , Sibiu, 1905.

7.Damaschin, Ioan Sfîntul Cele Trei tratate contra iconoclaștilor , Ed. IBMBOR, București, 1998.

8.Enăceanu, Ghenadie EPISCOP, Iconografia. Arta de a Zugravi templu Icoane ȘI bisericesti , București, 1881, (traducerea unui UNEI Erminiei variantei de grecești pictură, la îngrijire o introducere Add autorul).

9.Evdochimov, Paul, Ortodoxia , Ed. IBMBOR, București, 1996

10.Evdochimov, Paul,  Arta Icoanei – o Teologie a Frumusetii , Ed. Meridiane, București, 1993.

11.Floca, Arhim. prof. dr. Ioan, CANOANELE ORTODOXA Bisericii. Nota comentarii ȘI , București, 1990.

12.Mitrofanovici, pr.prof. dr. Vasileși colaboratorii, Liturgica ORTODOXA Bisericii (Cursuri universitare) , Ed. a II-a, Cernăuțiul, 1929.

13.Mureșanu, Sever,      Iconografia creștină , București, 1893

13.Necula, pr. prof. dr. Nicolae Traditie si înnoire version slujirea liturgică , Ed. Episcopiei de Jos Dunării, Galați, 2001.

15.Popescu-Vâlcea, Gheorghe Contribuții la iconografia Sfintei euharistii , în „BOR”, LXI (1943), nr. 1-2.

15.Sandulescu-Verna, C., Manualele de iconografie ale vechilor ZUGRAVI , în „Îngerul”, Buzău, nr. 4-5, 1937.

16.Șchiopu, drd. Iulian,  Tâmpla (catapeteasma) ORTODOXE Bisericilor , în „BOR”, LXXXVI (1968), nr. 11-12.

17.Ștefănescu, ID – ul, Probleme de ale Bisericii seamă. Pictura bisericească , în „BOR”, 1940, septembrie- octombrie.

18.Ștefănescu, ID – ul, Pictura bisericească , în „BOR”, 1945, nr. 4-5, p. 97-105; in nr. 6, p. 213-220; nr. 7-8, p. 293â301; nr. 10, p. 444-452.

19.Tafrali, Orest, Iconografia Imnului Acatist , București, 1914.

20.Tavnarschi, T, Zidirea, un întocmirea dinăuntru dumnezeiesc locașului , În revista „Candela”, 1894.

21.Trubețkoi, Evghenii N. T REI despre eseuri ICOANA , Ed. Anastasia, București, 1999.

22.Uspensky, Leonid,     Teologia Icoanei , Ed. Anastasia, București, 1994.

 Publicații laice

1.Brătuleanu Anca, Curti Domnești ȘI Boierești în România. Valahia al XVII-veacurilor lea al XVIII-ȘI lea , ED. Simetria, București 1997.

2.Brătulescu Victor, Monumente de artă Târgoviște DIN. Morminte voievodale de la Târgoviște ȘI Arnota ( „1967 Glasul Bisericii, nr. 3-4, p. 291-322).

3.Brătulescu, Victor, Elemente profan într pictura religioasă , București, 1938.

4.Brătulescu, Victor,  Miniaturi ȘI DIN Muzeul de manuscrise Artă religioasă , București, 1939.

5.Cândea Virgil, Rațiunea Dominanta. La istoria umanismului Contribuții Romānesc , Cluj-Napoca, 1979.

6.Drăghiceanu V.,  Curțile Brâncovenești Domnești. III. Potlogi , în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, 1910.

7.Drăguț Vasile,   Arta Românească. Preistorie. Antichitate. Ev. Mediu. Renaștere. Baroca , Ed. Meridiane, București, 1982.

8.Drăguț Vasile,   Dicționar enciclopedic de artă medievală românească , Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1976.

9.Drăguț, Vasile,  Arta Românească , Ed. Vremea, 2000

10.Crețeanu Radu Dumitrescu,   Un Conac brâncovenesc o necunoscut ȘI de la biserică Jumătatea inedită al XVIII-veacului lea , în „Revista Monumentelor. Seria de monumente istorice ȘI artă „, 1975, nr. 1.

11.Efremov, Alexandru,   Icoane românești , Ed. Meridiane, București, 2002

12.Georgescu Maria,  Arta Brâncovenești epocii , Edit. Macarie, Târgoviște, 1996.

13.Georgescu Maria,  Stilul brâncovenesc version Medievale contextul artei românești Si a Celei Sud-Est EUROPENE , în „Valahia”, Târgoviște, nr. 12-13, 1980-1981.

14.Georgescu Maria, Tabloul Votiv al Bisericii Corbii Mari DIN. ONU de pictură postbrâncovenească Exemplu , în „Valahia”, 1978-1979, nr. 10-11.

15.Georgescu Maria,   Constantin Brâncoveanu ȘI Târgoviștea , în „Valahia”, I, 1969, Târgoviște, nr. 1.

16.Ghidul de artă MEDIEVALA galeriei Romānească, Muzeul Național de Artă al României, București, 2002.

17.Ghika-Budesti, N.,  EVOLUTIA în Muntenia arhitecturii Oltenia ȘI, Partea a III -a : Veacul al XVII-lea ȘI Part. IV: Noul stil din al XVIII-veacul lea, Vălenii de Munte, 1936.

18.Greceanu Radu, Istoria lui Constantin Basarab domniei Voievod (1688-1714) , ed ȘI Studiu introductiv. de A. critică întocmite Ilieș, București, 1970.

19.Grecu, V.,  Versiunile ale erminiilor de românești pictură bizantină , 1924.

20. Grecu V.,  Cărți de pictură bisericească bizantină , 1932.

21.Holban Maria si altii,  Calatori despre Străini Romāne Țările , Ed. Științifică, București, 1973.

22.Hurmuzaki, E.,   Documente la privitoare Istoria românilor , vol. III, București, 1900.

23.Hurmuzaki, E,   fragmente din istoria românilor , III, București, 1900.

24.Ionescu, ArH. Gh.,   Istoria arhitecturii în România , 3 vol., București, 1963, 1965.

25.Iorga Nicolae,   Istoria românilor , VI, București, 1939.

26.Iorga Nicolae,   Studii și documente , voi. IV si x, București, 1904.

27.Iorga Nicolae,   Ce este vechea Noastră artă? , La conferinta ținută 13 august 1939 ȘI publicata in „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, o. XXXV, 1942.

28.Iorga, Nicolae,   Icoana Românească , București, 1933.

29.Istoria în România , artelor plastice, Ed. Meridiane, București, 1970.

30.Lecca Octav-George,  Familiile Boierești Romāne , Editura Muzeului Literaturii Române, București.

31.Lazarev, Victor,         Istoria picturii bizantine , București, 1980.

32.Lemny, Ștefan,          sensibilitate și istorie al XVIII – version Secolul-lea românesc, Ed. Meridiane, București, 1990.

33.Miclea Ion, Radu Florescu,   Hurezi , București, 1989.

34.Mazilu Dan Horia,     Voievodul Dincolo de sala tronului , Ed. Polirom, București, 2003.

35.Moisescu C.,   Târgoviște. Monumente istorice de artă ȘI , Ed. Meridiane, București, 1979.

36.Nandriș Grigore,    Umanismul Murale post picturii bizantine DIN estul Europei , București, 1985.

37.Nicolescu Corina,   Icoane vechi românești , București, 1976, ed. a III-a.

38.Nicolescu Corina,      Case, conace palatului vechi ȘI românești , Ed. Meridiane, București, 1979.

39.Nicolescu Corina,       Locuințe domnești version în sez cuprinsul mănăstirilor. XV-XVIII , în „Studii și Cercetări de Istoria artei”, I, 1954, nr. 3-4.

40.Popa Corina Georgescu Maria   Particularitățile stilistice ale iconografice ȘI de picturi DIN ansamblului Biserica Domneasca DIN Târgoviște , în „Valahia”, Târgoviște, nr. 12-13, 1980-1981.

41.Popescu Radu,      Istoriile domnilor Țării Românești , Edit. C. Grecescu, București, 1963.

42.Pușcașu Voica,    Actul de ctitorire cca Fenomen istoric Țara Românească Moldova ȘI Pána la Al XVIII Sfârșitul secolului-lea , ed. Vremea, București, 2001.

43.Razachevici Constantin, Cronologia domnilor Țara Românească DIN Moldova ȘI: 1324-1881, Ed. Enciclopedică, București, 2001.

44.Simionescu Dan Petrescu Victor,   Târgoviște Vechi Centru Tipografic Romānesc , Târgoviște, 1972.

45.Simionescu-Râmniceanu M., Necesitatea Frumusetii. Ale artei Caracterele Naționale românești , 1925.

46.Stoicescu Nicolae,  Sfatul Domnesc ȘI DIN dregători Marii Țara Românească Moldova ȘI, sec. XIV-XVII , București, 1971.

47.Stoicescu Nicolae, D icționar al Marilor dregători istoric DIN Țara Românească Moldova ȘI. Sec. XIV-XVII , București, 1971.

48.Stoicescu Nicolae, C. Moisescu,  Târgoviștea ȘI Monumentele vânzare , Ed. Litera, București, 1976.

49.Ștefănescu, ID – ul, Iconografia bizantina Si a artei picturii feudale românești, Ed. Meridiane, București

50.Ștefănescu, ID – ul, Arta feudală Romāne version Țările , Ed. Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1981.

51.Theodorescu Răzvan,   Urmele de monument Unui brâncovenesc din Curtea Domnească Târgoviște DIN , în „Studii și Cercetări de Istoria artei”, seria „Arte plastice”, 1964, nr. 1.

52.Urechia VA,  Istoria Românilor , vol. X..

53.Uricariu Axinte,   Cronicii PARALELA a Țării Românești și a Moldovei Sì , de Gabriel Strempel ediție, Ed. Minerva, București, 1994.

54.Veress Andrei,   Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei ȘI Țării Românești , vol. IX-X, București, 1937-1838.

55. Andrei Veress   Calatori despre Străini Țările Române , voi. V, VI, București, 1976.

56.Veress Andrei   Istoria Țării Românești, 1290-1690. Letopisețul Cantacuzinesc , Edit. C. Grecescu Dan Simionescu ȘI, București, 1960.

57.Verona, Artur,   Pictura. Tehnic studiu , București, 1944.

58.Voinescu Teodora,  Școala de de la Hurezi pictură in „Omagiu lui George Oprescu”, București 1961.

59.Voinescu Teodora,  Între „țărănesc” și „populare” În pictura de la Romānească evului Mediu Sfârșitul , in Scia, 1973.

BIBLIOGRAFIE PENTRU  Metodologie RESTAURARE

1.Mora Paolo si Laura, Paul Philippot – Ed Murale picturilor Conservarea. Meridiane, București, 1986

2.Mihail Mihalcu – de artă Conservarea operelor si a Monumentelor istorice, Ed. Științifică, București, 1970

3.Buhoslav Slanski – si Cercetarea tablourilor restaurarea, Ed. Academiei de Arte Frumoase a URSS, Moscova, 1962

4.Ion Sandu, Irina Crina Anca Sandu, Antonia van Saanen – o Expertiza științifică de artă operelor, voi. I, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, 1998

5.Instalații Sandu, Irina Crina Anca Sandu, Antonia van Saanen- si echipei Chimia conservării restaurării cartilor vechi, voi. I, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, 1998

6.Mihail Mihalcu – Medievale Valori Romănești Ed. Sport Turism, București, 1984

7.Mora Paolo si Laura, Paul Philippot – Ed Murale picturilor Conservarea. Meridiane, București, 1986

8.Mihail Mihalcu – de artă Conservarea operelor si a Monumentelor istorice, Ed. Științifică, București, 1970

9.Buhoslav Slanski – si Cercetarea tablourilor restaurarea, Ed. Academiei de Arte Frumoase a URSS, Moscova, 1966

10.Ion Sandu, Irina Crina Anca Sandu, Antonia van Saann – o Expertiza științifică de artă operelor, voi. I, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, 1998

11.Ion Sandu, Irina Crina Anca Sandu, Antonia van Saanen- si echipei Chimia conservării restaurării cartilor vechi, voi. I, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, 1998

12.Mihail Mihalcu – Medievale Valori Romănești Ed. Sport Turism, București, 1984

BIBLIOGRAFIE PENTRU  ETIOPATOGENIE

1.Orban, Nicolae – Pigmenții pentru lacuri organici si vopsele cerneluri, Ed. Tehnica, București, 1974

2.Kiplik, DI – ale picturii Materialele colorante, ESPLA, București, 1952

3.Slanski, Buhoslav – Tehnica PICTURII – Materiale folosite version pictura, Ed. Acad. De Arte Frumoase a URSS, Moscova, 1962

4.Sandu Ion Sandu Irina Crina, Antonia van Saanen- o STIINTIFICA Expertiza de artă operelor, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, 1998

5.Mora Paolo si Laura, Paul Philippot – Ed Murale picturilor Conservarea. Meridiane, București, 1986

6.Mihalcu, Mihail – Medievale Valori Romănești Ed. Sport Turism, București, 1984

7.Mihalcu, Mihail – de Arta Conservarea si obiectelor o Monumentelor istorice, Ed. Științifică, București, 1984

8.Lăzărescu, Liviu – Pictura version ulei, Ed. Sigma Plus, Deva, 1996

9.Diaconescu, Mihail – Dicționar de artă, Ed. Meridiane, București, 1995.

10.Dicționar de artă – Forme, tehnici ȘI stiluri artistice , Ed. Meridiane, București 1995.

BIBLIOGRAFIE – Traditionale tehnici artistice

1.Cennino Cennini – Tratat de pictură , Ed. Meridiane, București, 1977.

2.Dancu, Iuliana ȘI Dancu, Dumitru – Pictura Taraneasca pe sticlă, Ed. Meridiane, București, 1975.

3.Dicționar de artă – Forme, tehnici ȘI stiluri artistice , Ed. Meridiane, București 1995.

4.Dionisie din Furna – Erminia picturii bizantine , ed. Sofia, București, 2000.

5.Efremov, Alexandru – românești Icoane , Editura Meridiane, București, 2002.

6.Grozdea, Mircea- Arta monumentală contemporană , Ed. Meridiane, București, 1986.

7.Havel, Marc – Tehnica tabloului , Ed. Meridiane, București, 1980.

8.Kiplik, DI – Materialele ale picturii colorante , ESPLA, București, 1952.

9.Kiplik, DI – Tehnica picturii Maestri vechilor , ESPLA, București, 1952.

10.Lăzărescu, Liviu – Pictura version ulei , Ed. Sigma Plus, Deva, 1996.

11.Leonardo da Vinci – Tratat despre pictură , Ed. Meridiane, București, 1971.

12.Mihalcu, Mihail – Fața nevăzută a si un formei culorii , Ed. Tehnica, București, 1996.

13.Mihalcu, Mihail – Valori Medievale românești , Ed. Sport Turism, București, 1984.

14.Mora, Paolo si Laura, Philippot Paul – Conservarea picturilor Murale , Ed. Meridiane, București, 1986 Introducere, pag. 27-42; – ale tehnicilor Marile Etape de pictură murală, pag. 91-170.

15.Panseron, Rene – Opera picturală , Ed. Meridiane, București, 1982.

16.Săndulescu – Verna, C. – Materialele și tehnica picturii , Ed. Marineasa, Timișoara, 2000.

17.Slanski, Buhoslav – Tehnica picturii – Materiale folosite version pictura , Ed. Acad. De Arte Frumoase a URSS, Moscova, 1962.

18.Ștefănescu, ID – Iconografia bizantina Si a artei picturii feudale românești , Ed. Meridiane, București, 1973.

19.Thomson, Daniel V. jr. – Practica picturii în tempera , Ed. Sofia, București, 2004

20.Vitruvius Marcus Pollio – Despre arhitectură , Ed. Academiei, București, 1964. 

BIBLIOGRAFIE PENTRU Teología ICOANEI

1.Sf. Ioan Damaschin – Cele Trei tratate contra iconoclaștilor, Ed. Institutului Biblic, București, 1998

2.Sf. Ioan Damaschin – Cultul sfintelor icoane, Ed. IBMB, București, 1937

3.Sf. Ioan Damaschin – Dogmatica, Ed. Instit. Biblic. si de al BOR Misiune, București, 1943

4.Biblia – Ed. Instit. Si de biblic al BOR Misiune, București, 1989

5.Iustina Andreescu – Catacombele Ortodoxiei, București, Nr. 10-11, ianuarie-februarie 2000

6.Iosif Mocanu – Catacombele Ortodoxiei, București, Nr. 5, august 1999

7.Costin Tudor – Catacombele Ortodoxiei, București, Nr. 10-11, ianuarie-februarie 2000

8.Mihail Diaconescu – Prelegeri de Ed estetica Ortodoxiei. Portofranco, București, 1993

9.Pr. Serghei Bulgakov – Icoana ȘI cinstirea sfintelor icoane, Colecția eikona, Ed. Anastasia, București, 2000

10.Leonid Uspensky – Teologia Icoanei Biserica Ortodoxă version, Ed. Anastasia, București, 1994

11.Paul Evdochimov – Arta Icoanei – o Teologie a Frumusetii, Ed. Meridiane, București, 1992

12.Michel Quenot – Icoana – fereastră spre Absolut, Ed. Enciclopedică, București, 1993

BIBLIOGRAFIE PENTRU RESTAURAREA ȘI conservarea operelor de artă

1.Brandi, Cesare – Teoria restaurării , Ed. Meridiane, București, 1996.

2.Comisia Naționale a Monumentelor Istorice – Revista Monumentelor Istorice , Ministerul Culturii, București.

3.Comisia Naționale a Monumentelor Istorice – Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice Ministerul Culturii, București.

4.Curinschi, Gheorghe – Restaurarea Monumentelor , Editura Tehnică, București, 1968.

5.Choay, Francoise – Alegoria Patrimoniului , Editura SIMETRIA, București, 1998.

6.Feilden, Bernard M. – Introducere Conservarea , Centrul Internațional pentru Conservarea și Rrestoration bunurilor culturale, Roma, Aprilie 1979.

7.Istudor, Ioan – noțiuni de Chimia picturii DAIM EDITURA 2006.

8.Mihalcu, Mihail – Conservarea de artă si operelor unei Monumentelor istorice , Ed. Științifică, București, 1970.

9.Mihalcu, Mihail – Valori Medievale românești , Ed. Sport Turism, București, 1984.

10.Mora Paolo si Laura, Philippot Paul – Conservarea picturilor Murale , Ed. Meridiane, București, 1986.

11.Muzeul de Artă al României – Frescele de la Catedrala Argeșului – O nouă de concepție restaurare , București, 1998.

12.Muzeul de al RSR Artă – Restaurarea Stiinta si Artă , București, 1976.

13.Nicolaus, Knut – Rrestoration de picturi , Könemann Verlagsgesellschaft mbH, 1999.

14.Oprea, Florea – Biologie pentru conservarea culturală ȘI restaurarea Patrimoniului, Editura MAIKO, București, 2006.

15.Opriș, Ioan – Monumentele istorice din România , Editura Vremea, București, 2001.

16.Reiderer, Josef – Restaurarea și întreținerea , Goethe-Institut.

17.Riegl, Alois – Cultul modernă al Monumentelor , Inpress, București, 1999.

18.Sandu Ion Sandu Irina Crina Anca, Antonia van Saanen – o Expertiza științifică de artă operelor, Voi. I, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, 1998.

19.Sandu Ion Sandu Irina Crina Anca, Antonia van Saanen – si Chimia conservării restaurării cartilor vechi, voi. I, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, 1998.

20.Slanski, Buhoslav – si Cercetarea tablourilor restaurarea, Ed. Academiei de Arte Frumoase a URSS, Moscova, 1966.

BIBLIOGRAFIE – pigmenti

1.Nicolae Orban – Pigmenții pentru lacuri organici, vopsele ȘI cerneluri, Ed. Tehnică, București, 1974

2.I. Kiplik – ale picturii Materialele colorante, ESPLA, București, 1952

3.Buhoslav Slanski – Tehnica picturii – Materiale folosite version pictură, Ed. Acad. de Arte Frumoase a URSS, Moscova, 1962

4.Ion Sandu, Irina Crina Sandu, Antonia van Saanen- o STIINTIFICA Expertiza de artă operelor, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, 1998

5.Paolo Laura Mora ȘI – Ed Murale picturilor Conservarea. Meridiane, București, 1986

6.Liviu Lăzărescu – Pictura version ulei, Ed. Sigma Plus, Deva, 1996

SURSE biblice

Biblia Sau Sfânta Scriptură , Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1982.

Septuaginta , vol 1, 2, Ed. Polirom, Iași, 2004.

Septuaginta , vol.3, Ed. Polirom, Iași, 2005.

Septuaginta , vol 4 / I, Ed. Polirom, Iași, 2006.

Septuaginta , vol 4 / II, Ed. Polirom, Iași, 2007.

Biblia Hebraica Stuttgartensia BHS (Biblia ebraică, text masoretic sau ebraică din Vechiul Testament), de domnul K. Elliger editată ȘI W. Rudoph de la Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1966, 1977, 1983, 1990. în BibleWorks ™ pentru Windows ™ Copyright (c) 1992-1999 BibleWorks, LLC BibleWorks o Programat de Michael Fost S. Bushell Michael D. Tan ȘI.

Noul Testament grecesc (GNT), de Kurt Aland , editat, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M.Metzger, SI Allen Wikgren, de Institutul pentru Cooperare cu Noul Testament Textual Research, Münster / Westfalia, ediția a patra Copyright (c) 1966, 1968, 1975 United Societies Bible aparține (UBS) și1993, 1994 Deutsche Bibelgesellschaft aparține, îN BibleWorks ™ pentru Windows ™ Copyright (c) 1992-1999 BibleWorks, LLC BibleWorks o Programat de Michael Fost S. Michael Bushell ȘI D. Tan.

SURSE LITURGICE

Liturghier , Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 2000.

Molitfelnic , ediția a cincea, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 2002.

Triodul , ediția a Ed-VIII a,. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1986.

Ceaslov, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1973, 1993.

Octoih Mare , de îngrijire pentru Cuprinde Cantarile Toate Zilele Învierii pe saptamanii opt – glasuri Cele bisericesti, ediția a șasea, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1975.

Penticostar , adica de la sfintele slujbe Duminica Paștilor Pana la Duminica Tuturor Sfinților, Ed. InstitutuluiBiblic de ȘI al BOR Misiune, București, 1999.

Mineiul Lunei Septemvrie , ediția a III-a, Tipografia cartilor bisericesti, București, 1929.

Mineiul Lunei Octomvrie , ediția a III-a, Tipografia cartilor bisericesti, București, 1929.

Mineiul Lunei Noemvrie , ediția a III-a, Tipografia cartilor bisericesti, București, 1927.

Mineiul Lunei Decemvrie, ediția a III-a, TIPOGRAFIA Cernica MANASTIRI Sfintei, București, 1927.

Mineiul lui Lunii Ianuarie, ediția a IV-a, TIPOGRAFIA de Institutului Biblic ȘI Misiune Ortodoxă, București, 1954.

Mineiul Lunei Fevruarie , ediția a III-a, Tipografia cartilor bisericesti, București, 1929.

Mineiul Lunei lui Martie, ediția a III-a, Tipografia cartilor bisericesti, București, 1930.

Mineiul Lunei Aprilie, ediția a III-a, Tipografia cartilor bisericesti, București, 1929.

Mineiul Mai Lunii , ediția a IV-a, TIPOGRAFIA de Institutului Biblic ȘI Misiune Ortodoxă, București, 1972.

Mineiul Lunei Iunie , ediția a III-a, Tipografia cartilor bisericesti, București, 1927.

Mineiul Lunei Iulie, ediția a III-a, Tipografia cartilor bisericesti, București, 1928.

Mineiul Lunei august , ediția a III-a, Tipografia cartilor bisericesti, București, 1929.

SURSE apocrife

Protoevanghelia lui Iacov, version Evangheliile apocrife , Traducere, studiu introductiv, nota de Cristian ȘI Bădiliță Prezentari, Ed. Polirom, Iași, 1999, p. 35-59.

Lui Nicodim Evanghelia, version Evangheliile apocrife , p. 183-218.

Biserica Adormirea stăpânei de Născătoare NOASTRE SI-n dumnezeu veci Maria Fecioara, de Ioan scrisă, al arhiepiscop Thesalonicului , de Evangheliile apocrife, p. 249-264.

SURSE antice

Diogenes Laertios, Despre Viețile ȘI filosofilor doctrinele , Ed. Polirom, Iași, 1997.

Platon, Timaios , de Opere, vol. VII, Ed. Științifică, București, 1993.

Platon, Banchetul , Editura de Vest, Timișoara, 1992.

Platon, Republica , Opere , vol. V, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1986.

Plotin, Despre îngrijire daimonul ne sunt , în pază, version Opere I , Ed. Humanitas, București, 2003.

SURSE patristice

*** Martirice Actele , Studiu introductiv, note de traducere ȘI Prof.Dr. Preot Ioan Rămureanu, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1997.

Ambrozie, Sfântul, Despre duhul Sfânt , traducere, Studiu introductiv de Pr.Dr. nota ȘI Vasile Raduca, Ed. Anastasia, București, 1997.

Idem, Tâlcuiri la Sfânta Scriptură , pe Scrieri, Partea întâi, pe PSB, vol 52, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 2007.

Idem, Imnuri , de traducere ȘI Introducere Dr. Dan Negrescu Lector version Sfântul Ambrozie, Scrieri , A doua Partea, pe PSB (Părinți și Scriitori bisericesti) vol.53, Ed. Institului de biblic ȘI al BOR Misiune, București, 1994.

Idem, Scrisori , traducere de prof nota ȘI David Popescu version Sfântul Ambrozie, Scrieri , A doua Partea, pe vol.53 PSB, Ed. Institului de biblic ȘI al BOR Misiune, București, 1994.

Idem, Despre sfintele Taine, traducere, note de introducere ȘI Prof. Dr. Ene Preot Braniște, pe Sfântul Ambrozie,  Scrieri , A doua Partea, pe vol.53 PSB, Ed. Institului de biblic ȘI al BOR Misiune, București, 1994.

Antonie cel Mare, Sfântul, INVATATURI despre viața morală a Oamenilor despre buna purtare ȘI, Traducere din greceste, nota de introducere ȘI Dumitru Stăniloae, ÎN ANUL Filocalia , vol.I, Ed. Humanitas, București, 1999;

CALIST ȘI Ignatie, Metoda de 100 Sau Cele capete, Traducere din greceste, nota de introducere ȘI Dumitru Stăniloae, ÎN ANUL Filocalia , voi. VIII, Ed. Humanitas, București, 2002.

Al Alexandriei Chiril, Sfântul, Glafire la lui Moise Cărțile , pe Scrieri A doua Partea, Traducere din greceste, nota de Pr Introducere ȘI. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1992.

Cosmas Indicopleustes, Topographie Chrétienne , Vol I (Livres I-IV) , pe surse chrétiennes Nr. 141, Les Editions du Cerf, Paris, 1968, Vol II , SC, Nr. 159, Vol III , pe SC , Nr. 197.

Clement Alexandrinul Pedagogul, version Scrieri Partea întâia, ÎN ANUL PSB vol 4 TRADUCERE, Introducere, nota indeci SI, pr. D. Fecioru, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1982.

Dionisie Areopagitul, Sfântul, Despre Ierarhia cereasca , Traducere din greceste, nota de introducere ȘI Dumitru Stăniloae, În Opere complete, Ed. Paideia, București, 1996.

Ecdicul, Ilie, Culegere din înțelepților sentințele, Traducere din greceste, nota de introducere Dumitru ȘI

Stăniloae, În Filocalia , voi. IV, Ed. Humanitas, București, 2000.

Eusebiu de Cezareea, Viața lui Constantin , pe PSB, nr. 14, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1991.

Grigorie Palama, Sfântul, Despre cunostinta naturala, Traducere din greceste, nota de introducere ȘI Dumitru Stăniloae, ÎN ANUL Filocalia , voi. VII, Ed. Humanitas, București, 1999.

Grigorie Sinaitul, Sfântul, Capete acrostih Dupa , Traducere din greceste, nota de introducere ȘI Dumitru Stăniloae, ÎN ANUL Filocalia , voi. VII, Ed. Humanitas, București, 1999.

Grégoire le Grand, Homélies sur Iezechil, Tomul II (Livre II) , pe Surse chrétiennes Nr. 360, Édition du Cerf, Paris, 1990.

Ioan Casian, Sfântul, Convorbiri duhovnicesti , pe Scrieri alese , ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1990.

Ioan Damaschinul, Sfântul, Cele Trei tratate iconoclaștilor Împotriva , Traducere din limba greacă de Pr.Prof. Dumitru Fecioru, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1998.

Ioan Gură de Aur, Sfântul, Omilii la Matei , traducere pr nota indici ȘI. Dumitru Fecioru version PSB vol. 23, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1994.

Idem, Problemele Vieții , Ed. Egumenița, Galați, 2007.

Idem, Omilii la Facere (II) , într – un Scrieri Partea Doua, de PSB , voi. 22, traducere, introducere, note de indici ȘI Pr. D. Fecioru, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1989.

Ioan Scărarul, Sfântul, Scara dumnezeiescului urcuș , Traducere din greceste, nota de introducere ȘI Dumitru Stăniloae, ÎN ANUL Filocalia , voi. IX, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1980.

Isihie Sinaitul, Cuvânt despre trezvie ȘI Virtute, Traducere din greceste, nota de introducere ȘI Dumitru Stăniloae, ÎN ANUL Filocalia , vol.IV, Ed. Humanitas, București, 2000;

Maxim Mărturisitorul, Sfântul, Ambigua , traducere, nota Pr Introducere ȘI. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 2006.

Maxim Mărturisitorul, Sfântul, raspunsuri Talasie Către , Traducere din greceste, nota de introducere ȘI Dumitru Stăniloae, ÎN ANUL Filocalia , voi. II, Ed. Harisma, București, 1994.

Maxim Mărturisitorul, Sfântul, raspunsuri Talasie Către , Traducere din greceste, nota de introducere ȘI Dumitru Stăniloae, ÎN ANUL Filocalia , voi. III, Ed. Humanitas, București, 2000.

Maxim Mărturisitorul, Sfântul, Mistagogia, Cosmosul si sufletul, lui ale Bisericii Chipuri , Traducere din greceste, nota de introducere ȘI Dumitru Stăniloae, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 2000.

Maxim Mărturisitorul, Sfântul, Scolii la Sfântul Dionisie Areopagitul, Despre Ierarhia cereasca , de  Opere complete, Traducere din greceste, nota de introducere ȘI Dumitru Stăniloae, Ed. Paideia, București, 1996.

Maxim Mărturisitorul, Sfântul, Capete Teologice (gnostice) , traducere, note de introducere ȘI Prof. Dr.Dumitru Stăniloae, ÎN ANUL Filocalia Romānească , voi. II, Ed. Humanitas, București, 1999.

Neagoe Basarab, Invataturile lui Neagoe Basarab , fiul Sau Theodosie Către , Ed. Ed Bucureștiși Litera International. Chișinău Litera, 2001.

Simeon Tesalonicului Arhiepiscopul, Sfântul, Tratat dogmelor Asupra tuturor Cu ORTODOXE Credinței NOASTRE,  Dupa de principii puse Domnul Nostru Iisus Hristos ȘI Urmașii Sai , voi. I, Editura Arhiepiscopiei Sucevei ȘI Rădăuților, 2002.

Simeon Noul Teolog, Sfântul, Cuvântări moral , Traducere din greceste, nota de introducere ȘI Dumitru Stăniloae, ÎN ANUL Filocalia , voi. VI, Ed. Humanitas, București, 1997.

*** Parintilor Apostolici scrierile , traducere, nota de indici ȘI Dr. Dumitru Fecioru Preot, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1995.

Talasie Libianul, Despre dragoste, înfrânare ȘI CEA Petrecerea Dupa minte, Traducere din greceste, nota de introducere ȘI Dumitru Stăniloae, ÎN ANUL Filocalia , voi. IV, Ed. Humanitas, București, 2000.

Andrei, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, Sfântul, Tâlcuire la Apocalipsa , cu FELURITE împodobită Însemnări DIN mai MULȚI Sfinti Părinți, tălmăcirii ȘI îndreptarea Ediției notele: Florin Stuparu, Ed. Sophia Ed ȘI. Cartea Ortodoxă, București, 2007.

Cabasila, Nicolae, Talcuirea Dumnezeieștii Liturghii , E. Braniște img, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1997.

Teofil al Antiohiei, Trei Cărți Autolic Către , pe Apologeți de limbă greacă , Traducere, note de Introducere SI Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. Dr. Olimp Căciulă, Pr. Prof. D. Fecioru, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1980, p. 267-350.

Metodiu de Olimp, Banchetul Despre castitate Sau , Grigorie Taumaturgul version Sfântul Metodiu de Olimp ȘI, Scrieri , Studiu introductiv, traducere, nota ȘI indici, de profesor Constantin Cornițescu preot, pe  PSB, voi. 10, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1984, p.46-120.

Ioan Damaschinul, Sfântul, Varlaam ȘI Ioasaf , Cu onu de cuvânt academician Virgil inainte Cândea, Ed. România Creștină, București, 1999.

SURSE AGHIOGRAFICE

Proloagele , vol. I, septembrie-februarie, diortosite de Arhim ȘI îmbogățite. Dr. Benedict Ghiuș, Ed. Bunavestire, Bacău, 1995.

Proloagele , vol. II, martie-august diortosite de Arhim ȘI îmbogățite. Dr. Benedict Ghiuș, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991.

Sinaxar Ortodox generală ȘI Dicționar aghiografic , de ingrijit Arhim. Ioanichie Bălan, Editura Episcopiei Romanului, 1998.

ERMINII

Din Furna dionisie, Carte de pictură , de Vasile Cuvânt inainte Drăguț, Studiu introductiv ȘI antologiede Victor Ieronim Stoichiță ilustrații, Ed. Meridiane, București, 1979.

Din Furna dionisie, Erminia bizantina picturii , reproduce textul Ediția îndreptat, cu completat ȘI de C. Sandulescu Indice-Verna, de editat în anul 1979 Mitropolia Banatului, Ed. Sofia, București, 2000.

Grecu, Vasile, Carti de pictură bisericească bizantină , Introducere ȘI o ediție critică ATAT românești versiunilor lui redacțiunea dupa Dionisie DIN Furna de in 1805 tradusă Arhimandritul Macarie CAȚ ȘI redacțiuni Dupa mai vechi Alte traduceri anonime, Tiparul Glasul Bucovinei, Cernăuțiul, 1936.

SURSE ISTORICE

*** Calatori Prin Străini Romāne Țările , voi. I, Ed. Științifică, București, 1972.

*** Marii cronicari ai Moldovei, Grigore Ureche, Miron Costin, Nicolae Costin, Ion Neculce , Ediție, Studiu introductiv, Glosare,-Literare Repere istorico de Gabriel Strempel, Editura Academiei Române , Ed ȘI. Univers Enciclopedic, București, 2003.

*** Ștefan cel Mare și Sfânt, 1504-2004 – Portret version cronică , Putna Mănăstire Sfânta, Ed. Mușatinii, 2004.

*** Ștefan cel Mare și Sfânt, 1504-2004 – în istorie Portret , Sfânta Mănăstire Putna, Ed. Mușatinii, 2004.

*** Din Tezaurul documentara Sucevean – catalog de documente 1939-1849 , București, 1983.

Caproșu, I. ȘI Chiaburu, E., Însemnări de pe Manuscrise ȘI DIN Cărți vechi Moldovei Țării , vol. I (1429- anul 1750) , Casa Editorială Demiurg, Iași, 2008;

Cojocaru, Monah Alexie, Inventarul de odoare ale Mănăstirii ȘI Putna Obiecte (1796) , În Analele Putnei , 1-2, pag. 5-99, Putna Mănăstire Sfânta, 2006;

Constantin VII Porphyrogénète, Le Livre des Ceremonies , Vol I, Livre I, Société d’Édition Les Belles  Lettres , Paris, 1935.

Costin Nicolae, Letopisețul Moldovei de la Țării zidirea lumii Pana la 1601 , pe Marii Cronicari ai Moldovei , 423-808.

Iorga, N. , DIN Inscripții României bisericile , vol. I, București, 1905.

Mango, Cyril, Arta Imperiului Bizantin 312-1453, Surse și documente , Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1972.

Mitric, Conf. Dr. Olimpia, DIN Manuscriselor slavo-Catalogul Române Biblioteca Mănăstirii Sucevița ,

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Litere ȘI Științe, Catedra de istorie, Suceava, 1999.

Panaitescu, PP, Manuscrise DIN slave Biblioteca Academiei RPR, vol. I, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1959.

Panaitescu, PP, Catalogul manuscriselor Slavo-Romāne sclav din Biblioteca ȘI Academiei Române , vol. II, Editura Academiei Române, București, 2003.

Grigore Ureche, Letopisețul Țărâi Moldovei, de s-au Cși descălecat de Țara ȘI Anilor ȘI de Cursul viiața  domnilor CAREA de la Dragoș Scrie Vodă Aron Vodă la PANĂ , ÎN ANUL Marii Cronicari ai Moldovei , p. 5-172.

Dicționare Enciclopedii ȘI

*** Dicționar Biblic , vol. 1, AH, Ed. Stephanus, București, 1995; vol. 2, IO, 1996; vol. 3, PZ, 1998.

*** Dicționarul explicativ al limbii române , Editura Academiei Republicii Socialite România, București, 1975;

*** Dicționarul de Artă , vol.9, Editor Jane Turner, Macmillan Publishers Limited, Londra și Grove Dicționare Inc, New York, 1996.

*** Dictionarul Oxford al Bizanțului , preparate la Dumbarton Oaks, New York, Oxford, Oxford University Press, 1991.

*** Dicționar de imagini ȘI simboluri biblice , Leland Ryken Editorilor Generali, James C. Wilhoit, Tremper Longman III, Ed. Casa Cartii, Oradea, 2011.

*** Dicționar de artă , Ed. Meridiane, București, vol. I , 1995; voi. II , 1998.

*** Kalendarium dziejów Polski , Wydawnictwo PWN Naukowe, Warszawa, 2007.

Chevalier, Jean, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri , vol. I-III , Ed. Artemis, București, 1994, 1995.

Drăguț, Vasile, Dicționar enciclopedic de .artă medievală românească , Ed. Vremea, București, 2000.

Peters, Francis E., Termenii filozofiei grecești , Ed. Humanitas, București, 1993.

Rus, Remus, Dicționar enciclopedic de literatură creștină DIN Mileniu Primul , Ed. Lidia, București, 2003.

Tradigo, Alfredo, Icone e Santi d`Oriente , În seria Dizionari dell`Arte, Electa, Milano, 2004.

Vauchez, Andre, Enciclopedia Evului Mediu AJ , Cambridge, 2000.

SINTEZE, MANUALE ȘI Antologii

*** Istoria Artelor Plastice in Romania , vol.I , Ed. Meridiane, București, 1968.

Braniște, Pr. Prof. Dr. Ene, Arhim. Prof. Ghenadie Nitoiu, Pr. Prof. Gheorghe Neda, Liturgica teoretica

Manual pentru Teologice seminariile , Ediția a Doua, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1984.

Braniște, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica Generală, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1998;

Braniște, Prof. Dr. Preot, Liturgica specială, pentru de facultățile Teologie , Ed. Nemira, București, 2002.

Cartojan, Cărțile populare version literatura românească , Epoca-sclav sud influenței , Ed. Enciclopedică Română, București, 1974.

Chițescu, Prof. N., Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr.Prof.I. Petreuță, Teologia Dogmatica ȘI Simbolică, manual  pentru de facultățile Teologie, vol. I, Cluj-Napoca, 2004; vol ȘI. II, 2005.

Coman, Pr. Prof. Dr. Ioan G., Patrologie , Sfânta Mănăstire Dervent, 2000.

Delvoye Charles, Arta bizantină, vol I II ȘI, Ed. Meridiane, București, 1976

Diehl, Charles, Manuel d’artă bizantină , Premier tome, Paris, Librairie Auguste Picard, 1925.

Diehl, Charles, Manuel d’arta bizantina , tomul al doilea, Paris, Librairie Auguste Picard, 1926.

Jr ica., Diac. Ioan I., Maica Domnului secolului XX version Teologia SI în spiritualitatea isihastă a XIV secolului:

Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceii – Studii și texte , Ed. Deisis, Sibiu, 2008.

Jr Ică, Ioan I. diacon,. Canonul I ortodoxiei – Canonul apostolic al primelor secole , Ed. Deisis / Stavropoleos,

Sibiu, 2008.

Jr Ică, Ioan I. diacon,. De la Simeon la Areopagitul Dionisie al Tesalonicului – Integrala comentariilor liturgice, b TEXTE Studii și , Ed. Deisis, Sibiu, 2011.

Ionescu, Grigore Arhitect, Istoria arhitecturii românești DIN Cele mai vechi timpuri la 1900 Panã , Tiparul Cartea Românească, București, 1937.

Ionescu, Grigore, Arhitectura pe Teritoriul României, de-a LUNGUL veacurilor , Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1982.

Ionescu, Grigore, Istoria arhitecturii în România, voi. I, De la orânduirea primitivă comunei la Pána Sfârșitul  veacului al XVI-lea, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1963.

Lazarev, Viktor, Istoria artei bizantina, vol I, II III ȘI, Ed. Meridiane, București, 1980.

Oprescu, G, Manual de Istoria artei evului Mediu , Ed. Meridiane, 1985.

Idem, Manual de Istoria artei, vol. I, Evul mediu ȘI Renașterea , Ed. Universul, București, 1946.

Oțetea, Coord. Acad. Prof. Andrei, Istoria lumii în prezent în , Ed. Enciclopedică Română, București, 1969.

Popescu, Prof. Dr. Emilian, Curs de istoria si cultura Bizanțului , voi. I 324-867, București, 1995.

Popescu, Prof. Dr. Emilian, Curs de Bizantinologie , anul II, Facultatea de Teologie Ortodoxă, București, 1997.

Petcu, Liviu, Herea, Gabriel, Lumina DIN inimi – Spiritualitate isihastă version traducerea ȘI Talcuirea Parintelui  Staniloae, Ed. Trinitas, Iași, 2003.

Rămureanu, Pr. Prof. Ioan, Pr. Prof. Șesan Milano, Pr. Prof. Teodor Bodogae, Istoria bisericească Universală  pentru Teologice Institutele , vol. II (1054-1982), Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1993.

Rămureanu, Pr. Prof. Dr. Ioan, Istoria bisericească Universală, manual pentru Teologice seminariile , Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1992.

Stăniloae, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatica Ortodoxă , vol. 1, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1996.

Idem, Teologia Dogmatica Ortodoxă , vol. 2, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1997.

Idem, Teologia Dogmatica Ortodoxă , vol. 3, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1997.

Piatra, Daniel, Statul polonez-lituanian, 1386-1795 , Universitatea din Washington Press, Seattle andLondon, 2001.

Zahăr, Peter F., sudul europei sub ocupație otomană, 1354-1804 , Universitatea din Washington Press, Seattle și Londra, 1996.

Todoran, Isidor ȘI Zăgrean, Ioan, Teologia Dogmatica, manual pentru Teologice seminariile , Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1991.

Vasiliev, AA, Istoria Imperiului Bizantin , Ed. Polirom, 2010.

LUCRĂRI DE SPECIALITATE

*** Arta din Moldova de la Ștefan cel Mare , la Movileștilor, catalog de expoziție, Muzeul Național de Artă al României, Secția de artă medievală românească, august-octombrie, 1999.

*** Arta din Moldova de la Ștefan cel Mare, la Movileștilor, Ed. Muzeul de Arta al Romaniei, 1999.

*** Arta Istoriei. Istoria artei. Academicianului Răzvan Theodorescu la 65 de ani , București, Ed. Enciclopedică, 2004.

*** Artă Romānească. EUROPEANĂ artă. Centenar Virgil Vătășianu , Coordonatori Prof.univ.dr. Marius Porumb ȘI Conf.univ.dr. Aurel Chiriac, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2002.

*** Catedrala Sfanta Sofia din Kiev, Mystetstvo, Kiev, 2001.

*** COMUNIUNE ȘI contemplație. Despre Creștinismul Bizantina ȘI patristică , Ed. Zetabooks, București, 2011.

*** Cultura lui Moldovenească în Timpul de Ștefan cel Mare , Ed. Academiei Republicii Populare Române, București, 1964.

*** Timpurie Rusă Icon- a 11 -a 16 – c. „Artist al Rusiei” Publishers, Sankt – Petersburg, 1993.

*** Giotto, Capela Scrovegni , Storti Editioni, Venezia, 2004.

*** Hristos în Republica Moldova , Vol.I: Antologie de documente ȘI Moldovei Studii cauzei privind Mitropolia, 1401-2001, Ed. Trinitas, Iași, 2001.

*** Icoane Stroganov 16-17, Moscova, 2003.

*** Închinare lui Petre Ș. Năsturel la 80 de ani , de Ionel ingrijit volum Cândea, Paul Cernovodeanu Gheorghe Lazăr ȘI, Brăila, 2003.

*** Les cultes des sfinții souverains et des Saints guerriers et l’Ideologie du pouvoir en Europe Centrale et  Orientale , Actes du Colocviu internațional 17 Janvier 2004, New Europe College, București, Volumul coordonné par Ivan Biliarky et Radu G. Păun.

*** Mănăstirea Voroneț – Istorie, Cultura, Spiritualitate , Adrian Eșanu coordonator si Valentina Eșanu, Ed. Pontos, Chișinău, 2010.

*** Monumentul , Lucrarile Celei de o VI-a Ediții a Simpozionului Național Monumentul – Traditie si ViitorPlus,

Iași, 2004, Ed. Trinitas, Iași, 2005.

*** Movileștii, Istorie și spiritualitate românească , voi. III, Artă și restaurare , Sf. Mănăstire Suceviței, 2007.

*** Movileștii, Istorie și spiritualitate românească , vol.I, Casa Noastra movileană , Mănăstire Suceviței Sfanta, 2006.

*** Movileștii, Istorie și spiritualitate românească , vol.II, Ieremia Movilă. Domnul. Familia, Epoca , Sf. Mănăstire Suceviței 2006.

*** Omagiu lui George Oprescu – cu prilejul împlinirii a 80 de ani , Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1961.

*** Politica și Cultura în Europa de Sud – Est , Coordonatori Răzvan Theodorescu ȘI Leland Conley Barrow, București, 2001.

*** Repertoriul Monumentelor de artă ȘI DIN obiectelor și timpul lui Ștefan cel Mare , Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1958.

*** Ritual si Arta , Eseuri bizantin Christopher Walter, Editat de Pamela Armstrong, The Pindar Press, Londra, 2006.

*** Sfânta Mănăstire Voroneț 520 de ani 25 mai-14 septembrie 2008 , Ed. Mușatinii, Suceava, 2009.

*** Studia Historica et Theologica, Emilian Popescu Omagiu profesorului , Ed. Trinitas, Iași, 2003.

*** Sub Vătășianu Zodia – Studii de Istoria artei , Coordonatori Prof. univ. dr. Marius Porumb Conf ȘI. univ. dr. Aurel Chiriac, Ed. Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2002.

*** Restaurarea Probota Monatery , UNESCO, Paris / Helsinki, 2001.

*** Rus Icoanei, Art Publishers, Sankt – Petersburg, 2006.

*** Venice , Storti Edizioni, Venezia, 1993-1999.

Agkrosina, E., Pentru Kallos tis Morfis , Ekdoseis Domos, Atena, 1995.

Agouridis, Savvas, Comentariu la Ioan Apocalipsa Sfântului , Ed. Bizantină, București, 2004.

Andaloro, Maria, Da Villa Urbani, Maria, Florent-Goudouneix, Ivette Renato Polacco, Ettore Vio,  Patriarhala Bazilica din Veneția. San Marco. Mozaicurile. Inscriptiile. Pala D’Oro , Rizzoli, New York, Fabbri, Milano, 1991.

Augenti, Andrea, Roma Arta si Arheologie , Ed. Scala, Firenze, 2004.

Babić, Gordana, Les fresques de Sušica ea Et l’Iconographie salată de ORIGINALE Leurs imagini de la vie  de la Vierge , pe Caietele Archéologique , XII, 1962, p. 303-340.

Babić, Gordana, Les Chapelles anexele des Églises bizantina. Fonction liturgique et Programe iconographiques , version Recenzie Revue des études Bizantină , Nr. 29, 1971, p. 339-340.

Baggley, John, PORTI spre veșnicie, Icoanele ȘI cerule semnificația duhovnicească , Ed. Sofia, București, 2004;

Bakalova, Elka, Imaginea Ideal domnitor în literatura bulgară medievală și Artă , , în Les cultes des  sfinții souverains et des Saints guerriers … , p. 34-80.

Bakirtizis, Ch., Aghios Nikolaos Orphanos Wall Pictura , Akritas Publicații, 2003.

Balș, Arh. Ștefan Restaurarea din Războieni Bisericii, Jud. Neamț , ÎN ANUL RMM, MAI , Nr. 2, 1975, XLIV Anul, p. 65-71.

Balș, G., Bisericile lui Ștefan cel Mare, version BCMI , un XVIII, 1925, fasc. 43-46, București, 1926.

Idem, Bisericile Moldovenești al XVI – DIN-veacul lea , BCMI 1928.

Idem, Maica Domnului Îndurătoarea , O la contribuție de studiul Maicii Domnului cu varful Eleusa version frescile  Bisericilor prima DIN Moldovenești o Jumatate XVI-al veacului lea , Ed. Cartea Românească, București, 1930.

Idem, Bisericile ȘI Manastirile DIN Moldovenești al XVII-veacurile lea al XVIII-ȘI lea, Fundațiunea Ferdinand I Regelui, București, 1933.

Barbu, Daniel, Pictura murală DIN Țara Românească Al XIV – version-Secolul lea , Ed. Meridiane, București, 1986.

Bartos, MJ, Structuri compoziționale , Ed. Artes, Iași, 2005.

Idem, Compoziția version pictură , Ed. Polirom, Iași, 2009.

Batariuc, Paraschiva-Victoria, Imagini ale Cetății Sucevei version din Moldova pictura murală , pe Sub zodia  Vătășianu … , p. 60-65.

Baudry, Gérard-Henry, Les Symboles du christianisme Ancien, Ierului-VIIème siecle , Éditions de Cerf, Milano, 2009.

Babus, Pr. Dr. Emanoil, Bizanțul ȘI Între Occidentul creștin Orientul Islamica (VII-XV secolele) , Ed. Sofia, București, 2005.

Bădiliță, Cristian, de anticristologie Manual, Studii, Dosar Biblic, comentarii Traduceri ȘI , Ed. Polirom, Iași, 2002.

Idem, Metamorfoze ale Anticristului la Parintii Bisericii , traducere de Teodora Ioniță, Ed. Polirom, Iași, 2006.

Batrina, Lia ȘI Batrina, Adrian, Contribuția la Arheologice Cercetării eclesiastice Cunoașterea arhitecturii  din Moldova XIV secolelor – XV , de Studii și Cercetări de Istorie Veche ȘI Arheologie, Ed. ACADEMIEI ROMANE, Tomul 45, aprilie-iunie, 1994.

Beckwith, John, creștină timpurie și arta bizantină , publicat de cărți Penguin, Baltimore, 1970.

Bedros, Vlad, Rolul ideologiei politice version apariția ȘI de necropolă fixarea tipului voievodală în Republica Moldova  secolelor al XV-lea al XVI-ȘI tapi , ÎN ANUL RMI , An LXXII, Nr.1, 2001-2003.

Bejan, Petru, Istoria semnului version Patristica ȘI Scolastica , Ed. Fundației „Axa”, Iași, 1999.

Bellinati, Claudio, Padova Baptisteriul catedralei, frescelor de către Giusto de ‘Menabuoi , Padova, martie 1994.

Benga, Pr. Daniel, Filioque a . Etapele ȘI ECUMENICE la Stadiul 1200 dezbaterii de ani de la de la Sinodul  Aachen (809) , În ST , Seria a III-a, V Anul, Nr. 3, 2009, București, p. 259-268.

Biliarsky, Ivan, Cultul Sfântului Petka și constantinopolitană Marial Cultul , , în Les cultes des sfinții  souverains et des Saints … guerriers , p.81-104.

Bizau, P. Ioan, Pătru Exerciții de iconologie , de TABOR , IV anul, nr. 2, mai 2010, p. 5-15.

Blaga, Lucian, Geneza metaforei ȘI sensul culturii , pe Trilogia culturii vol.III, Ed. Humanitas, București, 1994.

Boghiu, Arh. Sofian, Chipul Mântuitorului version iconografie , Ed. Bizantină, București, 2001.

Boldura, Oliviu, Pictura murală DIN Moldovei Nordul Modificări estetice ȘI restaurare, Ed. Accent Print, Suceava, 2007.

Idem, Cercetări stratigrafice ȘI tehnologice de la pictura cauzei privind Biserica Mănăstirii Voroneț , pe RMI , Nr. LXXVI, INMI, București, 2007, p. 21-31.

Boldura, Oliviu ȘI dina, Anca, Dania Movilestilor de la Biserica Sfantul Gheorghe din Suceava , de Movileștii … , voi. III, p. 189-203.

Boldura, Oliviu, EVOLUTIA version o Timp pictură murală de la ansamblului Suceviței. Aspecte tehnologice ȘI Modificări  estetice, version Movileștii …, voi. III, p. 151-158.

Idem, Intervenții de conservare – restaurare a picturii de la Murale Biserica exterioare Mănăstirii Sucevița , pe Movileștii …, voi. III, p. 159-164.

Idem, Intervenția de-conservare restaurare, o pentru conservarea Etapa a version Timp de la Murale picturilor  Biserica Mănăstirii Voroneț , pe Sfânta Mănăstire Voroneț …, p. 199-214.

Bon, Antoine, Bizanț , Nagel Publishers, Geneva, 1972.

Bratiloveanu, Gh. Blaj ȘI Pavel, Biserica Sfantul Ilie Suceava , Ed. Mitropoliei Moldovei ȘI Sucevei, Iași, 1988.

Bratu, Bogdan, Icoana Împărăției – o pictura exterioara Moldovei Bisericilor , Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2010.

Brătulescu, Victor, Pictura Suceviței ei datarea ȘI, version Movileștii …, vol.I, p. 219-242.

Idem, Portretul Logofătului Ioan Movilă (Monahul Ioanichie) , în Votiv de la Tabloul Suceviței , de Movileștii …,  voi. I, p. 243-266.

Breck, John, Puterea cuvântului în Biserica închinându , Seminarulului Sf Vladimir, Crestwood, New York, 1986.

Bréhier, Louis, L’art Chrétien – fiul DÉVELOPPEMENT iconographique des origines a nos jours . Ouvrages illustré de deux cent-Trente trois gravuri, Paris , Librairie Renouard 1918.

Idem, L’art bizantină , ouvrage illustré de 106, Henri Laurens gravuri, Editeur, Paris, 1924.

Brezeanu, Stelian, un model bizantin pentru structură politică și de stat din sud – estul Europei Intre  A treisprezecea și secolele XV version Politică și cultură în Europa de Sud – Est , Coordonatori Răzvan

Theodorescu ȘI Leland Conley Barrow, București, 2001, p. 65-95. Bryzek, Anna Różycka, Programul ikonograficzny malowideł cerkwi w Posadzie Rybotyckiej , IN Symbolae  Historiae Artium , Warszawa, 1986, p. 349-365.

Eadem, Cykl maryjny am freskach „greco- Opere” fundacji Władysława Jagełły w katedrze sandomierskij , ÎN ANUL  Modus. PRACE z historii SZTUKI VII , Cracovia, 2006, p. 33-52

Bunge, Gabriel, Icoana Sfintei Treimi a cuviosului Andrei Rubliov, cuvânt de traducere inainte Ioan ȘI I Ică jr., Deisis, Sibiu, 2006.

Bussagli, Marco, Să intelegem arhitectura , traducere de Gabriela Sauciuc, Rao Enciclopediei, București, 2005.

Idem, Roma, arta si arhaeology, Tandem Verlang GmbH, Cambridge, 2007.

Bustacchini, Gianfranco, Ravenna, capitala mozaic , publicații Salbaroli, Ravenna.

Cantacuzino, Gh. I., Cercetările Arheologice la Biserica lui Ștefan cel Mare , DIN Războieni , ÎN ANUL RMM.MIA , 1975, nr. 2, p. 63-64.

Caproșu, Ioan, CATEDRALA Mitropolitana din Suceava Vechea – Biserica Sfantul Ioan cel Nou , Mitropolia Moldovei ȘI Sucevei, Iași, 1980.

Cavarnos, Constantin, Ghid de iconografie bizantină , Ed. Sofia, București, 2005.

Chifăr, Nicolae, Iconologia Patristica un al VIII-secolului lea reflectată version dezbaterile ȘI dogmatică Definiția  unui al VII-Sinodului lea Ecumenic de la Niceea , de Studii istorice, Ed. Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2005.

Idem, Istoria creștinismului, vol.II, Ed. Trinitas, Iași, 2000.

Chiriac, Ioan, Proiect de-conservare o restaurare Murale picturilor interioare. Biserica „Sfânta Cruce”. Comuna  Pătrăuți. Județul Suceava , 2004.

Cincheza-Buculei, E., Menologul de la Dobrovăț (1529), version SCIA, AP , T. 39 (1992), p. 7-31.

Eadem, Cateva ale menologului de particularități la Suceviței , pe Movileștii …, voi. III, p. 21-28.

Eadem, Programul Iconografic al gropnițelor Moldovenești (sec. XVI) , de Artă Romānească … , p. 85-93.

Ciobanu, Constantin I., Stihia profeticului , Ed. Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, 2007.

Idem, Traditia pseudo-inscripțiilor DIN Moldava pictura murală version contextul artei post-bizantina ȘI bizantina , Supliment version Stihia profeticului , Chișinău, 2007, p. 313-335.

Idem, Cateva precizari referitoare la o iconografiei epigrafică Componenta imnului „Unule Născut, Fiule ȘI

Lui dumnezeu Cuvântul „de la Mănăstirea Sucevița. Sursele inscripțiilor SPECIFICUL ȘI , ÎN ANUL RMI , Nr. LXXVII, NMI, București, 2008, p. 88-99.

Idem, Les „Prophéties” des înțelepți de l’antiquité de l’Eglise Saint Georges du Monastere Saint Jean-le-nouveau  de Suceava , de RRHA, BA , Vol XLV, 2008, p. 53-66.

Idem, Programul Iconografic al Bisericii „Sf. Gheorghe „a Mănăstirii Voroneț , de Mănăstirea Voroneț … , p.93-107.

Idem, Profețiile filosofilor Antici version o pictura murală Suceviței Mănăstirii , ÎN ANUL Movileștii …, voi. III , p. 65-75.

Ciurea, D. Despre Ieremia Movilă ȘI a Moldovei Situatia la politică sec Sfârșitul. XVI sec ȘI Inceputul. XVII , ÎN ANUL Movileștii …, vol.I, p. 101-114.

Ciurea, Pr.Prof.Dr. Al.I., Șirul mitropoliților din Moldova ORTODOXA Bisericii. Elemente esențiale biografice ȘI bibliografice , de CredinĠa în Republica Moldova si cultura al II – lea , Ed. Trinitas, Iași, 1995, p. 53-94.

Comarnescu, Petru, îndreptar artistic al Monumentelor DIN Moldovei Nordul (Fresca Arhitectură ȘI in sec. XV-XVI) , Casa REGIONALA a Sucevei Populare creatiei, 1961.

Comarnescu, Petru, Voroneț , Ed. Meridiane, București, 1967.

Corbu, Ierom.Dr.Agapie, Sfânta Scriptură ȘI Talcuirea ei din opera Sfântului Grigorie de Nyssa , Ed. Teofania, Sibiu, 2002.

Costea, Constanța, Nartexul Dobrovățului, „Dosar arheologic” , pe RMI , Nr. 1, An LX, București, 1991,10-22.

Eadem, Ilustrația manuscriselor slavone cărturăresc al version Mediul mitropolitului Anastasie Crimcovici.  Psaltirea (Dragomirna Manastirea. Cod.sl. TD 6/1934 [354-32]), version SCIA , AP , T.41 (1994), p. 30-31.

Eadem, Programe iconografice insuficient cunoscute , de SCIA, AP , T.42, p. 71-75, București, 1995.

Eadem, Ilustrația de manuscris al cărturăresc version Mediul mitropolitului Anastasie Crimcovici. Liturghierul, in continuare Liturghierul , de SCIA, AP , T.43, București, 1996.

Eadem, Despre Ioan cel Reprezentarea Sfântului Nou în Arta medievală , pe RMI , LVIII, 1-2, 1998, p. 18-34.

Eadem, naosul Suceviței , de Artă Romānească …, p. 105-116.

Eadem, „… Ziua de nici version … stâlp” Despre lui Moise la Viața Suceviței , pe Movileștii …, voi. III, p. 29-42.

Culianu, Ioan Petru, Mircea Eliade, Ed. Nemira, București, 1995.

Dalton, OM, bizantina Arta si Arheologie , Oxford la Clarendon Press, 1911.

Idem, arta creștină de Est – Un studiu al monumentelor , Oxford, la Clarendon Press, 1925; reeditat de Arta Hacker Boocks, New York, 1975.

Daniélou, Jean, Les Symboles chretiens primitifs, Editions du Seuil, 1961.

Deganello, G., Padova, Baptisteriul din Cathedrale, fresce de Giusto de Menabuoi , Verona, 1994.

Denize, Eugen, Impactul Căderii Constantinopolului Asupra spațiului românesc , pe Închinare lui Petre Ș.  Năsturel … , p. 120-131.

Dittman, Lorenz, Stil, simbol, Structură – studii despre de Categorii Istoria artei , Ed. Meridiane, București, 1988.

Dragnev, Emil, O , un miniaturii DIN capodoperă Moldova medievală , Tetraevanghelul de la Elizabetgrad ȘI  Manuscrisele Parisinus Graecus grupului , Ed. CIVITAS, Chișinău, 2004.

Idem , Enigma Pătrăuților, O versiune de interpretare , pe Ștefan cel Mare și Sfânt version vânzare contextul epocii ȘI  al posterității , Ed. CIVITAS, Chișinău, 2004, p. 66-80.

Idem, Programul Iconografic al pronaosului din Sfânta Cruce Bisericii Pătrăuți , În Revista de Istorie a  Moldovei , nr. 3, p.15-26, Chișinău, 2005.

Idem, Primul CICLU al Arhanghelului Mihail cunoscut din pictura murală a Moldovei Medievale , În Analele  Putnei , II, 2006, nr. 1-2, p. 111-127.

Idem, Interferențe iconografice version Movilestilor epoca. -Frescă Icoana „Maica Domnului – Rugul Aprins” de la  Suceviței , pe Movileștii …, voi. III, p. 57-64.

Idem, Notă la pictura privitoare „înțeleaptă” din Moldova MEDIEVALA , ÎN ANUL Movileștii …, voi. III, p. 97-114.

Drăguț, Vasile, Dragoș Coman Frescelor de la Maestrul Arbore , Ed. Meridiane, București, 1969.

Drăguț, Vasile, Humor, Ed. Meridiane, București, 1973.

Drăguț, Vasile, Pictura murală din Moldova, sec. XV-XVI, Ed. Meridiane, București, 1982.

Drăguț, Vasile, Dobrovăț , Ed. Meridiane, București, 1984.

Drăguț, Prof.Dr. V., Monumente istorice Mitropolia Moldovei DIN bisericesti ȘI Sucevei. Arhitectura religioasă,  pictura murală , pe Hristos în Moldova, în vol. Eu … , p. 213-236.

Dufrenne, Suzy, Les Programe iconographiques, des Églises bizantinii de Mistra , Bibliotheque des Cahiers Archéologique (IV), Editions Klincksieck, Paris, 1970.

Dumitrescu, Florentina, Motivul Palmetei version decorația medievală românească , pe Omagiu lui George  Oprescu … , p. 143-156.

Dumitrescu, Sorin, Chivotele lui Petru Rareș ȘI cerule Modelul ceresc , o o investigare artistică-chivot Bisericilor  din Moldovei Nordul , Ed. Anastasia, București, 2001.

Durand, Jannic, arta bizantină timpurie , Pierre Terrail, Paris, 1999.

Dzurova, Axinia, Tomić Psaltirea , Volumul doi, Ivan Centrul Dujčev pentru Studii slavo-bizantina, presa Kliment Ohridski Universitatea, Sofia, 1990.

Eliade, Mircea, Tratat de istoria religiilor , Ed. Humanitas, București, 2008.

Elian, Acad. Alexandru, Moldova ȘI Bizanțul al XV version Secolul-lea , pe Hristos în Republica Moldova …, p. 53-144.

Evans, Helen C., Gloria Bizanțului 843-1261 , New York, 1997.

Evdochimov, Paul, Arta Icoanei, o Teologie a Frumusetii , Ed. Meridiane, București, 1993.

Idem, aprins Rugul , Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1994.

Florenski, Pavel, Iconostasul , Anastasia Fundația, București, 1994.

Gerov, George, Nartex ca Desert: Simbolismul Space Intrare în Clădiri Biserica Ortodoxă , de rit și artă , eseuri bizantine pentru Christopher Walter , The Pindar Press, Londra, 2006, p. 144-159.

Gheațău, Ieromonah Mihail, Teofania – Incursiune Biblica Scurtă ȘI în istoria artistică Icoanei Botezului  Domnului , Ed. Doxologia, Iași, 2010.

Gherasim, Gabriel, Visul „Patriarhului”. Gheorghe al III-lea Movilă Printre contemporani , București, 2006.

Ghica, Prof. Carmen, Vel Ioan logofatul Tăutul, cea mai veche Miniatura un dregător Unui , de SCIA , AP , T.15, 1, 1968, p. 114-117.

Goilav-Guran, Ana Maria, Sanctuarul central de timpuriu Creștinismul în joc . O investigație hierotipică , ÎN ANUL  COMUNIUNE ȘI contemplație … , p. 45-65.

Gorovei, Șt. S., Anastasie Crimca , , în MMS , 1979, p. 148-151.

Gorovei, Ștefan S., Székely, Maria Magdalena , Princeps omni laude maior, O istorie a lui Ștefan cel  Mare, Sfânta Mănăstire Putna, 2005.

Gorovei, Ștefan S., Pacea-Moldo DIN 1486. otomană Pe marginea unor Observatii TEXTE , pe Ștefan cel Mare  și Sfânt – în istorie Portret , p. 496-515.

Idem, Doamna Elisabeta Movilă , Contribuții pentru o biografie nescrisă version Movileștii … , vol.II, p. 273-302.

Idem, Familia lui Ieremia Movilă version votiv tablourile. La Istoria Mănăstirii Contribuții Suceviței. Version Movileștii …, 35-58.

Grabar, Andre., L’des Fațadele peintes Origine des Églises moldaves , de Mélanges offerts un M. Iorga Nicolas par ses amis de France et des Pays de Langue Française , Paris, Librairie Universitaire J. Gamber 1935.

Idem, L’art de la fin de l’Antiquit é et du moyen de vârstă, volum de premier, Paris, Colegiul de France, 1968.

Idem, Les témoignage sur l’arhitectura de la Cathédrale d’Édesse au siecle et sur Vie la symbolique de l’Edifice  Chrétien , de L’art de la fin, volumul de premier, p. 31-50.

Idem, Simbolisme cosmique și monumente religieux , de L’art de la fin de l’Antiquit é et du moyen de vârstă, volum de premier, p. 71-72.

Idem, Un graffite sclav sur la fa CADE d’une Église de bucovineană , de L’art de la fin de l’Antiquit é et du moyen  de vârstă, volum de premier, p. 73-80.

Idem, Les Croisades de l’Europe dans l’Art Orientale , de L’art de la fin de l’Antiquit é et du moyen de vârstă, volum de premier, p. 169-175.

Idem, L’expansiune de la peinture russe aux XVIe et XVIIe siecles , de Annales de l’Institut Kondakov, XI, Belgrad, 1939, reeditat version L’art de la fin de l’Antiquité et du Moyen Age , vol 2, Paris 1968.

Idem, Iconoclasmul Bizantina – Dosarul arheologic , Ed. Meridiane, București, 1991.

Greceanu, Arh. Eugenia, Paramentul medievală, version RMM, MAI , nr. 1, 1975, anul XLIV, p. 25-40.

Grecu, Vasile, influențe sârbești version iconografie vechea a Moldovei bisericească version Codrii Cosminului, Cernăuțiul, 1935, p. 235-242.

Grigoraș, Pr. Costachi, „… Mergând, Invatati Toate neamurile! …” , Ed. Trinitas, Iași, 2000.

Grigoraș, Nicolae, Mănăstirea Cetățuia , Ed. Mitropoliei Moldovei ȘI Sucevei, Iași, 1977.

Grigorescu, Ioana, Repere de Arhitectură version Determinarea de la transformărilor Bisericii Putna. Cercetări version  Vederea restaurării , de Cercetări Arheologice la Putna Mănăstirea , Ed. Mușatinii, 2007.

Guénon, René, Simboluri ale științei sacrecoeur , Ed. Humanitas, București, 1997.

Idem, Simbolismul Crucii, Ed. Aion, Oradea, 2003.

Guran, Petre, „Eclesiologia isihastă” Și Bizanțul de Bizanț Dupa , pe COMUNIUNE ȘI contemplație … , p. 177-189.

Idem, Nouveau Constantin, Nouveau Silvestre , pe Les cultes des Sfinți souverains et des Saints … guerriers , 134-166.

Gusev, N., M. Dunaev, R. Karelin, Îndrumar Iconografic, voi. I , Ed. Sofia, București, 2007.

Hamblin, William J. David Rolph ȘI Seely, Templul lui Solomon mit și istorie , Rao Enciclopediei, București, 2007;

Henry, Paul, Monumentele din Moldova de Nord de la Origini la Pána al XVI Sfârșitul secolului-lea , Ed.Meridiane, București, 1984.

Herea, Gabriel, Peterliceanu, Emanuel, Monumente UNESCO din România, comori ale patrimoniului mondial , Ed. PROEMA, Baia-Mare, 2008.

Herea, Gabriel, Despre Interpretarea Sfintei Scripturi Sau Drumul de la „neînțelegere” la „-traire înțelegerea” , pe Adversus haereses , voi. II, Ed. Lumen, Iași, 2008, p. 365-386.

Idem, „La Porțile cerului” version Mănăstirea Hurezi , Ed. Artec Impresiones, Segovia, 2009, p. 76-140.

Idem, Pelerinaj în Bucovinean Spațiul sacru , Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2010.

Idem, Potențialul al Icoanei duhovnicesc creștine , În revista TABOR , IV, Nr. 2, mai 2010, p. 67-80.

Hostiuc, Erast , Istoricul de maici fostei Mănăstiri DIN Suceava pe Pătrăuți , Extras din revista Candela , XL Anul, Nr. 7-9, Institutul de arte grafice „Glasul Bucovinei”, Cernăuțiul, 1929.

Iancovescu, Ioana, Viața Sfinților Varlaam ȘI Ioasaf – iconografice versiuni românești , pe Închinare lui Petre  Ș. Năsturel … , p. 507-510.

Ioan I. Ică jr,. Imnul Acatist – mistagogie și istorie , la Ermanno M. Introducere Toniolo, Acatistul Maicii  Domnului explicat – Imnul lui mistagogice ȘI Structurile , Ed. Deisis, Sibiu, 2009, p. 5-57.

Ioan din Kronstadt, Liturghia – pe Pământ cerul, cugetări Despre BISERICA ȘI mistice Cultul divin ortodox , Ed. Deisis, Sibiu, 2002.

Iorga, Nicolae, Veche Artă Moldovenească version Ținutul Neamțului, version BCMI, Vălenii de Munte, An. XXXII, fasc. 99, ianuar-mart 1939, p. 1-14.

Idem, Patrahirul lui Alexandru cel Bun: Cel cip de domn dintâi român, version Studii Asupra Evului Mediu  Românesc, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1984, p. 159161.

Isar, Nicoletta, Une mise en signe de l’espace socială et culturel de la Moldavie à la fin du siecle XVIe. Les  fondateurs de Suceviței travers Leurs portrete o imagine une du pouvoir autocratique La continuité de l’idée  dynastique , pe Închinare lui Petre Ș. Năsturel … , p. 433-464.

Istrati, pr. dr. Ioan Valentin, Taina veacurilor – cu Eternitatea Unirea timpului version rugăciunile Bisericii , Ed. Doxologia, Iași, 2010.

Istudor, Ioan, Considerații tehnice Asupra unor picturi murale din România (epocile antică, medievală,  modernă), version RMI , An LXXII, Nr. 1, 2001-2003, p. 76-100.

Idem, noțiuni de Chimia picturii , Ed. ACS, București, 2011.

Kominhs, AD, M. Patmos , Atena, 1988.

Kordis, Georgios, Ritmul version pictura bizantină , Ed. Bizantină, București, 2008.

Kühnel, Bianca, De la Pământești spre Ierusalimul ceresc , Reprezentarea Orașului Sfânt în creștine  Arta al primului mileniu , Herder, Rom-Freiburg-Wien, 1987.

Lăzărescu, Anca, Broderia, version Arta din Moldova de la Ștefan cel Mare , la Movileștilor , p. 136-174.

Eadem, Broderii , ÎN ANUL Volumul Civilizația lui Ștefan cel epocii Mare, 1457-1504 , p. 83.

Lemeni, Adrian, Sensul eshatologic al creatiei , Ed. ASAB, București, 2007.

Liiceanu, Gabriel, Iconologia ȘI Simbolismul al Operei dublu, version Arta , nr. 9-10, anul 1980.

Idem, Om ȘI simbol – Interpretări ale simbolului version Teoria artei ȘI filozofia culturii , Ed. Humanitas, București, 2005.

Link, Luther, Diavolul antihrist în artă din al șaselea din secolul al XVI – lea , Harry N. Abrams, INC., Publishers, London, 1995.

Lossky, Vladimir, dupa chipul lui DUMNEZEU ȘI asemănarea , Ed. Humanitas, București, 1998.

Idem, Traditie si tradiții , Leonid Uspenski version Vladimir Lossky ȘI, Călăuziri către Lumea Icoanei , Ed. Sofia, București, 2006.

Lovinescu, Vasile, ascuns Monarhul , Ed. Institutul European, Iași, 1999.

Lungu, Prof. dr. ing. Dan, Si Sinigalia, Tereza (coord.) România, Patrimoine Mondial, Patrimoniului Mondial,  Institutul Național al Monumentelor Istorice, București, 2007.

Lűtzeler, Heinrich, Drumuri spre artă , voi. 1 , Ramuri ale artei , Ed. Meridiane, București, 1986.

Malaty, pr Tadros Y., Introducere în Biserica Ortodoxă Coptă , Alexandria, 1993.

Mancinelli, Fabrizio, catacombele Romei și originile creștinismului, Scala, Firenze, 2005.

Manea, Vasile, Intâlnirea cu dumnezeu version Icoana Schimbării exprimată la Față , Ed. Patmos, Cluj – Napoca, 2006.

Idem, Icoana lui Hristos nefăcută de MANA CEA , Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2011.

Iepe, Ioan, Biserica Sfantul Gheorghe (Mirăuți) din Suceava – Prima CATEDRALA Mitropolitana a Moldovei , Ed. Universitatii, Suceava, 2009.

Matsoukos, Nikos A., Istoria filosofiei bizantina , Ed. Bizantină, București, 2003.

Mazilu, Dan Horia, Varlaam ȘI Ioasaf. Istoria unei Cărți , Ed. Minerva, București, 1981.

Mérimée, Prosper, Studii și DIN Asupra artelor Evul Mediu , Ed. Meridiane, București, 1980.

Michelis, PA, Estetica arhitecturii , Ed. Meridiane, București, 1982.

Miclea, Ioan Florescu ȘI, Radu, Dragomirna , Ed. Meridiane, București, 1976.

Idem, Probota , Ed. Meridiane, București, 1978.

Mihăescu, Florin, Omul version Traditia creștină, Ed. Rosmarin, București, 1999.

Idem, Simbol ȘI ortodoxie, Ed. Sfântul Gheorghe Vechi, București, 2000.

Idem, Cosmosul version Traditia creștină, Ed. Rosmarin, București, 2001.

Idem, Spiritualitate ȘI Simbol , Ed. Răzeșu, București, 2005.

Idem, Simbolismul Scării version Traditia creștină , Ed. Pontifex, București, 2009.

Mihăilescu, Gabriel, Viața Maria Egipteanca Sfintei, Cele mai vechi traduceri, manuscrise ȘI versiuni,  Studii și texte, Ed. București Universității din 2008.

Mei, Gabriel, Monumente bizantinii de Mistra , Editeur Ernest Leroux, Paris, 1910.

Mureșan, Vianu, Simbolul, Icoana, Fața , Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2006.

Musicescu, Ana Maria, Considerații Asupra picturii DIN naosul Voronețului ȘI Altarul, version Cultura Moldovenească  lui Ștefan în ziarul cel Mare … , p. 363-418.

Eadem, La BRODERIE roumaine , București, Ed. Meridiane, 1985.

Musicescu, Maria Ana, Ulea, Sorin, Voroneț , Ed. Meridiane, București, 1971.

Nandriș, Grigore, Umanismul Murale postbizantine DIN picturii estul Europei, version Umanismul picturii  Murale postbizantine, vol.II , Ed. Meridiane, București, 1985.

Năstase, Dumitru, Despre FUNERAR Spațiul version arhitectura Moldovenească , de SCIA , AP , Tomul XIV, vol 2, o 1967, p. 201-209.

Idem, Biserica din Bălinești ȘI ei pictura exterioara , de SCIA, AP , T. 43, București, 1996.

Idem, Ieremia Movilă – Urmas al lui Constantin cel Mare , pe Movileștii … , voi. II, p. 137-159.

Nicolescu, Corina, Arta in epoca lui Ștefan cel Mare , de Cultura … Moldovenească, p. 259-362.

Eadem Icoane vechi românești , Ed. Meridiane, București, 1976.

Nyssen, Wilhelm, Pământ în imagini cantand – Frescele ale mânăstirilor din exterioare Moldova, Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1978.

Olar, Ovidiu Victor, Împăratul înaripat, arhanghelului Mihail Cultul către Lumea bizantină , Ed. Anastasia, București, 2004.

Oliva, Valentina, Bazilica Santa Cecilia din Roma, Edizioni d`arte Marconi, Roma, 2004.

Ostrogorsky, George, Împăratul bizantin și Ordine Mondială Ierarhică, în slavonă și  de Est European Review, Vol. 35, Nr. 84, Maney Publishing, Asociatia de Cercetare si University College din Londra, Școala de Studii Slavone și Est – Europene, decembrie, 1956, p. 1-14.

Ozolin, Pr. Nikolai, Chipul lui dumnezeu, chipul Omului – Studii de iconologie ȘI arhitectură bisericească , Ed. Anastasia, București, 1998.

Idem, Iconografia o Ortodoxă Cincizecimii , Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2002.

Idem , Comentariu l’Hospitalité d’Abraham est-elle devenue Icône festiva de la Sainte Trinité version Analecta

Sergiana 2 , Melange liturgique offerts à la mémoire de l’Archeveque Georges Wagner (1930-1993) , Prese Saint-Serge – Institut de Theologie ORTODOXA, Paris, 2005.

Idem, Traditie si creativitate în Arta creștină. Spovedania – o TAINA version CRIZA , Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2009.

Panofski, Erwin, Artă și semnificație , Ed. Meridiane, București, 1980.

Idem, Arhitectură Gotica ȘI Scolastica gândire , Ed. Anastasia, București, 1999.

Popescu-Vâlcea, Dr.G., Anastasie Crimca , Ed. Meridiane, București, 1972.

Idem, Un al Voievodului Ieremia manuscris Movilă , Ed. Meridiane, București, 1984.

Idem, Un al Voievodului Ieremia manuscris Movilă , Ed. Meridiane, București, 1984.

Paradais, Claudiu, Comori ale spiritualității românești la Putna, Editura Mitropoliei Moldovei ȘI Sucevei, Iași, 1988.

Pânzaru, Ioan, Practici ale interpretării de text , Ed. Polirom, Iași, 1999.

Papacostea, Șerban, Romānesc evul mediu, Realități politice ȘI spirituale , Ed. Corint, București, 2001.

Palade, George, Iisus Hristos – „lui dumnezeu Înțelepciunea” – la Mănăstirea Sucevița , pe Movileștii …, voi. III, p. 43-56.

Podlacha, Wladyslaw, Pictura murală din Bucovina, version Umanismul Murale postbizantine picturii, vol.I, Ed. Meridiane, București, 1985.

Pogonat, Tatiana, Restaurarea picturilor murale DIN Paraclisul Bistrița Mănăstirii , ÎN ANUL RMM, MAI , nr. 1, 1976, anul XLV, p. 86-89.

Popa, Corina, Bălinești , Ed. Meridiane, București, 1981.

Eadem, Repere Culturale si artistice version Arta din Moldova de la Ștefan cel Mare , la Movileștilor, catalog de expoziție,  Muzeul Național de Artă al României, Secția de artă medievală românească, august-octombrie, 1999, p. 7-16.

Popa, Corina, Iancovescu, Ioana, Mânăstirea Hurezi , Ed. Simetria, București, 2009.

Pușcașu, Nicolae N. (+), Pușcașu, Maria Voica, Bisericile Putnei. Cercetări Arheologice DIN anii 1969-  anul 1970 version Cercetări Arheologice la Putna Mănăstirea, voi. I , Putna Mănăstire Sfânta, 2007, p. 177-198.

Pușcașu, Maria Voica, Biserica Dobrovat – data istorice , , în MMS , 1-3, LIII, 1977, p. 159-174.

Eadem, Mănăstirea Dobrovățului , pe Monumentul … p. 13-24.

Quenot, Michel, Sfidările Icoanei – o VIZIUNE Altă Asupra lumii , Ed. Sofia, București, 2004.

Idem, De la ICOANA la ospățul nuptiala – Chipul, Cuvântul lui dumnezeu ȘI Trupul , Ed. Sofia, București, 2007.

Rădășanu, Arhim. Hrisostom, Crescator la Hristos, devenind Anthropos – Așa cum este ilustrat într – o frescă la cele mai

Mănăstirea Sucevița , pe Teologie si viata , nr. 1-4, 2012, p. 45-58.

Rădulescu, Boris preot, Sfânta Liturghie ȘI tâlcuite Apocalipsa Prin cuvintele de pe Cruce , Ed. Bonifaciu, București, 2007.

Réau, Louis, Iconographie de L ` Chrétien arta , Vol premier, Introducere générale , Presses Universitaires de France, Paris, 1955.

Idem, Iconographie de L ` Chrétien arta , Vol II, Iconographie de la Bible, 1, Ancien Testament , Presses Universitaires de France, Paris, 1956.

Idem, Iconographie de L`art Chrétien, Tomul doilea , Iconographie de la Biblie, al II – lea, Nouveau Testament, Presses Universitaires de France, Paris, 1957.

Reissenberg, Louis, L’Eglise du Monastere Episcopala de Kurtea d’Argis en Valachie , Vienne, 1867.

Rogobete, Cristina Preda ȘI, Sabin, Studiu introductiv , la Sfântul Roman Melodul, Imne , Ed. Bizantină, București, 2007.

Rossi, Corinna de Luca ȘI Araldo, Comorile manastirii Sfanta Ecaterina , Universitatea Americană din Cairo Press, Cairo 2006.

Roșu, Geanina, Redescoperirea de la Votiv tabloului Bălinești , pe RMI , nr. LXXVII, București, 2008, p. 53-61.

Rousseau, Daniel, Icoana Fetei Tale lumenul, Ed. Sofia, București, 2004.

Sabados, Marina Ileana, Iconografia Temei „Deisis” În pictura pe lemn din Moldova al XVI-secolului leaSCIA, AP , T. 40, p. 25-44, București, 1993.

Eadem, Din nou despre de Comoara de la Văleni Icoane – Piatra Neamț , ÎN ANUL SCIA, AP , T. 44, p. 3-32, București, 1997.

Eadem, Sfinții Ilie Tesviteanul Maria Egipteanca ȘI version vechi Icoane românești , de TABOR , An IV, Nr. 2, Mai 2010, p. 47-53.

Eadem, Icoane , de Arta din Moldova …, p. 28-35.

Santarcangeli, Paolo, Cartea labirinturilor , Istoria Unui mit Si a Unui simbol , voi. I SI II , Ed. Meridiane, București, 1974.

Material seminal, Petre, Icoana version Biblie, ed. Fides, Iași, 1998.

Sendler, Egon, Icoana nevăzutului chipul – Elemente de Teologie, estetică și tehnica , Ed. Sofia, București, 2005.

Idem, Icoanele ale Maicii Domnului bizantina , Ed. Sofia, București, 2008.

Sinigalia, Tereza, Une hypothese iconographique , ÎN ANUL RRHA , BA , 1998, p. 33-44.

Eadem, L’Église de l’Ascension du Monastere de Neamț et le de l’espace Probleme FUNERAIRE en Moldavie aux siécles XVE-XVIe , ÎN ANUL RRHA, BA, 1998, p. 19-32.

Eadem, Les PEINTURES Murales du Sanctuaire de l`église Sf . Nicolas du Monastere de Probota. Iconographie et  Liturgie, version RRHA, BA, București, Vol XXXVI-XXXVII, 1999-2000, p. 3-10.

Sinigalia, Tereza ȘI Pușcașu, Maria Voica, Mânăstirea Probota , Ed. Meridiane, București, 2000.

Sinigalia, Tereza, Programul Iconografic al FUNERAR DIN Biserica spațiului Taierea capului Sfântului Ioan  Botezătorul din satul Arbore , pe RMI , LXXII Anul, Nr. 1, 2001-2003, p. 27-34.

Eadem, Arta Pictorilor – Între unitate ȘI diversitate, version Artă și civilizație în ziarul lui Ștefan cel Mare , Ministerul Culturii și Cultelor, 2004, p. 47-78.

Eadem, Ctitori si imagini votiv version din Moldova pictura murală la al XV secolului Sfârșitul-lea SI în prima  Jumatate un al XVI-secolului lea. O ipoteză , de Arta … Istoriei p. 59-68.

Sinigalia, Tereza ȘI Solomonea, Carmen, Biserica Sfantul Nicolae. Mănăstirea Popăuți, județul Botoșani, version  Deltion, Salonic, ediția EKBMM, p. 355-382.

Sinigalia, Tereza, Paramentul geometric pictat – version decorația Faza intermediară din Moldova arhitecturii , de Monumentul … , Ed. Trinitas, Iași, 2005, p. 43-50.

Eadem, Din nou despre picturile DIN pronaosul Bisericii DIN Arbore Satul , pe RMI , Nr. LXXIV, 1/2005, București, p. 44-55.

Eadem, Mănăstirea Probota , Ed. Academiei Române, București, 2007.

Eadem, Relatia Dintre SPATIU ȘI al naosurilor decorul pictat de secol unor biserici DIN XV-XVI Moldova , pe  RMI , Nr. LXXVI, București, 2007.

Sinigalia, Tereza Lungu ȘI, D., România, Patrimoine Mondial – Patrimoniul Mondial , Institutul Național al Monumentelor Istorice, București, 2007.

Sinigalia, Tereza, relicve medievale din perspectiva secolului 21 , , în Căile de credință în medievală  mediteraneană, Istorie, Monumente, oameni, Pelerinaje Perspectiva – Proccedings unui simpozion international,  Tesalonic 7-10 / 11/2007 Tesalonic, 2008 , p. 88-103.

Sinigalia, Tereza ȘI Vretos, Andrei, Decorația o exterioara Sf Bisericii. Nicolae din Bălinești , pe RMI , Nr. LXXVII, București, 2008, p. 102-119.

Sinigalia, prof. univ. dr. Tereza, De la „Jertfa lui Avraam” la „Sf Viziunea. Petru din Alexandria „- Programul  Iconografic al proscomidiarului, de la Voroneț la Sucevița , pe Sfânta Mănăstire Voroneț … , Rezumat, p.149-150.

Sofianos, Dimitrie, Meteora. Mănăstirea Sf Sf Nikolaos Anapafsas. History.Art , Tricala, 2003.

Solcanu, I. Ion, Datarea de Pictura de ansamblului la Biserica Arbure. II Pictura exterioara. Începuturile  picturii exterioare din Moldova , Extras de calitate DIN Anuarul Institutului istorie și arheologie „AD Xenopol”, XVIII, 1981, Iași, Ed. Republicii Socialiste România Academiei, p. 167-181.

Solcanu, Ion I., Buzdugan, Costache, Biserica Voroneț , Ed. Mitropoliei Moldovei ȘI Sucevei, Mânăstirea Neamț, 1984.

Solcanu, Ioan, Arhitectura: Traditie si Inovatie , de Artă și civilizație în ziarul lui Ștefan cel Mare , Ministerul Culturii și Cultelor, 2004, p.17-46.

Solomonea, Asist.univ. Carmen, Tabloul Votiv de la Biserica Mănăstirii Voroneț – conceptul și artistic Intervenții  de restaurare , de Sesiunea de COMUNICĂRI Științifice „Artă și timp” , Iași, 13-20 mai, 2002 , Editura Artes, Iași, 2004, p. 70-80.

Eadem, Voroneț, Popăuți, Probota ȘI Moldovita, ale picturii Metode tehnice Murale , Ed. Artes, Iași, 2009.

Spatharakis, Ioannis, Ciclurile picturale ale Acatistul pentru Fecioara , cu 726 Illustration, Alexandros Press, Leiden, 2005.

Spidlik, Tomáš Marko Ivan Rupnik ȘI, CredinĠa ȘI ICOANA , Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002.

Stăniloae, Pr. Dumitru Considerații cu version Legatura sfintele icoane , de O , un Teologie Icoanei , Ed. Anastasia, București, 2005, p. 49-68.

Idem, Notă la Ierarhia cereasca, version Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete, Ed. Paideia, București, 1996.

Idem, Revelația Prin acte, si imagini cuvinte , de O , un Teologie Icoanei , Ed. Anastasia, București, 2005, p.5-48.

Idem, Simbolul cca al anticipare ȘI Temei posibilității Icoanei , pe O – un Teologie Icoanei , Ed. Anastasia, București, 2005, p. 81-118.

Stăniloae, Dumitru, M.-A. Costa de Beauregard, Mica Dogmatica vorbită, Dialoguri la Cernica , Ed. Deisis, Sibiu, 2007.

Strzygowski, Josef, Originea Bisericii creștine Arta, Noi Fapte și principiile de Cercetare , Oxford Press la Claredon, 1923.

Spinei, Victor, Moldova în anul XI-XIV secolele , Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1982.

Subotic, Gojko, L`ecole de peinture d`Ohrid au XVE siecle, Ohrid, 1980.

Székely, Maria Magdalena, „Vino SA- tI Arat pe mireasa, mielului Femeia”. Cădelnița de la Putna Domnească  ȘI ei semnificația , pe Închinare lui Petre Ș. Năsturel , p. 421-432.

Székely, Maria Magdalena , Gorovei, Ștefan S. , „Semne ȘI minuni” pentru Ștefan Voievod. Notă de mentalitate  medievală , pe Ștefan cel Mare și Sfânt 1504-2004, în istorie Portret , Putna Sfânta Mănăstire, 2003, 67-85.

Iidem, Maria Asanina Paleologhina – O , pe tronul prințesă bizantină Moldovei , Putna Mănăstire Sfanta, 2006.

Ștefănescu, ID – ul, L’évolution de la peinture religieuse en bucovineană et en Moldavie depuis les origines  jusqu’au XIXe siecle, Nouvelles recherces. Iconografique Etude. Librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1929.

Idem, Portrete inconnus de Georges Mogila, de Moldavie et mitropolit Pierre Mogila, mitropolit de  Kiew , În Revista Istorică Română , IV, 1934.

Idem L’Illustration des Liturghiile dans l’art de Byzance et de l’Orient, Institut de et d filologie Histoire orientales, Bruxelles, 1936.

Idem, Iconografia bizantina Si a artei picturii feudale românești , Ed. Meridiane, București, 1973 , Taft, Robert F., Liturghia Bisericii Mari: o sinteză inițială a structurii și a interpretării în  ajunul Iconoclasmului , Dumbarton Oaks Papers version 34-35, Washinton DC 1980-1981.

Idem, O poveste a două orașe. Bizantin Săptămâna Sfântă Tridiuum ca o paradigmă a istoriei liturgice , de timp  și, în onoarea lui Thomas Julian Talley (Studii NPM în Muzică bisericească și Liturghia) comunitară ed. J. Neil Alexander. Washington, DC: pastorală Press, 1990, p. 21-41. Retipărit version Taft, Robert F., Liturghia în

Bizanțul și Dincolo , Variorum Colectate Studii Seria, CS 493, 1995.

Idem, în absența mirelui. Pascal Tridiuum în Biserica bizantină , pe La celebrazione del

Triduo Pasquale: mimesis anamneza e, Atti del II Congresso Internazionale di Liturgia, Roma, Pontificio Istituto liturgico, 9-13 Maggio 1988, Roma, 1990, p. 71-97. Retipărit version Taft, Robert F., Liturghia în  Bizanț și Dincolo , Variorum Colectate Studii Seria, CS 493, 1995.

Tarabukin, Nikolai M., Sensul Icoanei , Ed. Sofia, București, 2008.

Taușev, Averchie arhiepiscop, Apocalipsa Ioan Sfântului: ONU comentariu ortodox , Ed. Sofia, București, 2005.

Taylor, Michael D., Arborele lui Iesei , pe DOP , Nr. 34-35, Dumbarton Oaks Centrul de Studii Bizantine, Trustees de la Universitatea Harvard, Washington, District of Columbia, 1980-1981, p. 125-176.

-Cazaban Tătaru, Bogdan, Herea, Gabriel, Manastirea Hurezi , Ed. Artec Impresiones, Segovia, 2009.

Theodorescu, Răzvan, Istoria de vazuta Aproape , Ed. Sport-Turism, București, 1980.

Idem, Un propos du plan de dans triconque arhitectură l’du Sud-Est européen au Haut Moyen Age , in Vol. Roumains  et balkaniques dans la civilizația est-sud européenne , Ed. Enciclopedică, București, 1999, p. 163-175.

Idem, IMPLICATIILE ale începuturilor Mitropoliei balcanice Moldovei , pe Hristos în Republica Moldova, I , p. 169-194.

Idem, Un Mileniu de la artă Dunărea de Jos , Ed. Gramar, București, 2002.

Idem, ACEASTA POARTA un creștinătății , de Artă și civilizație în ziarul lui Ștefan cel Mare , Ministerul Culturii și Cultelor, 2004, p. 1-16.

Idem, Bucovina – moldoveanul Pictura murală din al XV – lea și al XVI secole , Academia de Arte Vizuale din Cluj-Napoca, fa

Thunberg, Lars, Omul și Cosmosul Maxim version viziunea Sfântului Mărturisitorul , Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1999.

Tixeront, J., Histoire des dogmes dans l’antiquité Chrétienne vol. I La Theologie anténicéenne , ediția a Doua, Librairie Victor Lecoffre, EDITEUR J. Gabalda, Paris, 1924.

Totev, Konstantin, Thessalonican Eulogia găsite în Bulgaria (Lead Fiolele, Enkolpia și icoane Fron  a 12- a 15 secole), Ed. Faber, Veliko Tarnovo 2011.

Tristan, Frederick, Primele imagini creștine. De la la ICOANA simbol. II-VI secolele , Ed. Meridiane, București, 2002.

Trubețkoi, Evgheni N., Contemplare spirituală version culori , version 3 despre eseuri ICOANA , Ed. Anastasia, București, 1999.

Tudorie, I.-A., Coman, Oana, Sfântul Fotie, Patriarhul Constantinopolului, Omilia a Xa , de ST , a III-seria a, V anul, Nr. 4/2009, București, p. 213-228.

Tzigara-Samurcaș, Al., Scrieri despre arta românească , Ed. Meridiane, București, 1987.

Tzoras, Ghe., Meteora, Stâncile Sfinte ȘI cerule Istoria , Kalambaka, 1995.

. Ulea, Sorin, Portretul Unui Ctitor al Mănăstirii Suceviței uitat: Theodosie Barbovski, al Moldovei MitropolitSCIA, AP, VI, 1959, 2, p. 241-249.

Idem, Portretul FUNERAR al lui Ion – Un FIU al lui Petru necunoscut Rareș – si datarea de Pictura ansamblului  de la Probota , de SCIA, AP, 1, 1959, p. 61-69.

Idem, Originea ȘI o semnificația ideologică I picturii exterioare Moldovenești , În SCIA , AP, X anul, I, 1963, p. 57-95.

Idem, Datarea Frescelor mitropolitane Sf Bisericii. Gheorghe din Suceava , de SCIA, AP , T. 13, Nr. 2, p. 207-231, București, 1966.

Idem, Prima biserică a Mănăstirii Putna – la contribuție de studiul fazelor de Dezvoltare Medievale arhitecturii  Moldovenești , de SCIA, AP , T.16, Nr. 1, p. 35-63, București, 1969.

Idem, Gavriil Ieromonahul, Frescelor de la autorul Bălinești, version Cultura … Moldovenească , p. 419-462.

Ulea, Sorin, Ana Musicescu, Voroneț , Ed. Meridiane, 1971.

Ulea, Sorin, Originea ȘI o semnificația ideologică a II picturii exterioare Moldovenești, version SCIA , AP , T. 19,1, București, 1972, p. 37-54.

Idem, Datarea de Pictura de ansamblului la Suceviței, version Omagiu lui George Oprescu … , p. 561-565.

Idem, O , o surprinzătoare personalitate Romānesc Evului Mediu, cronicarul Macarie , de SCIA , AP , T. 32, 1985 anul, p. 14-48.

Idem, Arhanghelul de la RIBITA , Ed. Cerna, București, 2001.

Idem, Datarea de Pictura de ansamblului la Suceviței, Botoșani, 2006.

Urma, Maria, SPATIU ȘI Vizuala percepția , vol II, Ed. Artes, Iași, 2005.

Eadem, Istorie o AMBIENTALE compoziției , Ed. Artes, Iași, 2007.

Usca, Pr. Ioan Sorin, Usca, prof. Ana, Talcuirea de la Sfinții Apocalipsei Părinți Pána version Zilele NOASTRE , Ed. Christiana, București, 2007.

Uspenski, Leonid, Teologia Icoanei Biserica Ortodoxă version , Ed. Anastasia, 1994.

Uspensky, Leonid , Vladimir Lossky ȘI, Călăuziri către Lumea Icoanei, Ed. Sofia, București, 2006.

Vanca Dumitru, ICOANA ȘI cateheză, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2005.

Vasiliu, Anca, Monasteres de Moldavie, siécles XVE-XVIe. Image Les Arhitecturi de l’ , Ed. Humanitas, Paris-Milano, 1998.

Eadem, Celebrări ale bizantina târzii Omului ȘI imaginii , pe TABOR , o IV, nr. 3, iunie 2010, p. 5-20.

Vătășianu, Virgil, Istoria artei feudale version Romāne Țările , vol. Eu, Arta in Perioada de Dezvoltare a feudalismului , Ed. Academiei Republicii Populare Române, București, 1959.

Idem, Pictura murală Moldovei version Nordul , Ed. Meridiane, București, 1974.

Idem, Studii de artă românească ȘI universală, II, București, 1987.

Idem, Cercetări iconografice – „Dormitio Virginis” version Studii de artă românească ȘI universală …, 1987,106-131.

Idem, Considerații cauzei privind Originea ȘI semnificația „Orantei” , de Studii de Artă Veche Românească … ȘI universală , 103-105.

Velmas, Tania, Le rol du decor arhitectural et la représentation de l’espace dans la peinture des Paleologilor , pe archéologiques Caiete , XV, Paris, MCXLXV (1965), p. 183-216.

Vintilescu, Prof. Dr. Petre Preot, Liturghierul explicat , Ed. De Institutului Biblic ȘI al Misiune BOR, București, 1998.

Voinescu, Teodora, Pomelnicul cu al Mănăstirii Moldovița donor , de SCIA, AP , An X, nr. 1, 1963.

Idem, Portretele lui Ștefan cel Mare în Arta epocii de vanzare , de Cultura … Moldovenească , p. 463-478.

Vujosevic, Žarko, Moise ca un model de rol în Cartelor sârbă după 1371. modelelor de schimbare , de Balcanica , XXXIX, 2008, p. 69-78.

Vzdornov, GI, Le Tavolette di Santa Sofia. Icone di Novgorod la Grande. Icone-tavolette della Liturgia,  Moscova, 2007.

Walter Christopher, două note privind Deisis , În BVC , 1968, Nr. 26, p. 311-336.

Idem, Buletinul privind Deisis și Paraclisis , ÎN ANUL BVC , 1980, nr. 38, p. 261-269.

Wilson, Adrian și Wilson, Joyce Lancaster version O oglindă medievală. Speculum Humanae Salvationis.

1324-1500 , University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1985.

Zahariade, M., Bounegru, O, Basilica Episcopalis și Martyrs’Tomb din Halmyris , , în Studia

Historica et Theologica, Emilian Popescu Omagiu profesorului , Ed. Trinitas, Iași, 2003, p. 157-163.

Zup, Maria-Ana, Mănăstrirea Dobrovat 500 de ani de la ctitorie , Ed. Golia, Iași, 2004.

ABREVIERI Periodice

BCMI – Comisiunii Monumentelor Istorice Buletinul , București, Vălenii de Munte

CahArch – Archéologiques Caiete, Paris

DOP – Dumbarton Oaks Papers , Harvard

MMS – Mitropolia Moldovei ȘI Sucevei , Iași

REB – Revue des études Bizantinii, Paris

RIM – Revista de Istorie a Moldovei , Chișinău

RMI – Revista Monumentelor Istorice , București

RMM, MIARevista Muzeelor ȘI Monumentelor, Monumente Istorice ȘI de Artă , București

RRHA, BA – Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, Série Beaux-Arts , București

SCIA, AP – Studii și Cercetări de Istoria Artei, Seria Artă Plastică , București

SCIVA – Studii și Cercetări de Istorie Veche ȘI Arheologie , București

ST – Studii Teologice , București

TABOR – Traditie si Actualitate Biserica Ortodoxă Română version , Cluj-Napoca